SP, PvdA en GroenLinks houden een mooi verhaal over investeringen, maar zeggen er niet bij waar de benodigde miljarden vandaan moeten komen. Pure symboliek dus, betoogt Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. 

Door Bernard Wientjes

Je raakt er als krantenlezer een beetje aan gewend. Kijkt u nog op als er in een artikel wordt gesproken over een bedrag van willekeurig hoeveel miljard? Het miljard is het nieuwe miljoen zou je kunnen zeggen.

Helaas is het zo dat de 5 tot 10 miljard die het kabinet vanaf 2013 extra lijkt te moeten gaan bezuinigen, geen abstract bedrag is. Integendeel, het gaat om harde euro's.

Euro's die nodig zijn om de overheidsfinanciën weer gezond te krijgen. Zodat we – zoals in Europees verband afgesproken – op termijn koers kunnen zetten naar een begrotingsevenwicht. Structureel zo'n bedrag op een overheidsbegroting vinden waar al voor 18 miljard in gesaneerd wordt is echter geen sinecure.

Investeringen

De kop in het zand steken is dan een voorspelbare reactie. Precies wat de drie linkse partijen – SP, PvdA en GroenLinks – onlangs deden. Samen de crisis te lijf, was de oproep. Wat volgde was een mooi verhaal over het doen van investeringen, maar zonder een letter over waar de miljarden vandaan zouden moeten komen.

Ja, uit een solidariteitstarief voor de hoge inkomens. Alsof de 52 procent belasting die deze groep betaalt daar niet al voldoende uiting van is.

Het voorstel is daarom pure symboliek. Ook bij de SP, PvdA en GroenLinks weten ze dondersgoed dat daar geen miljarden mee te vinden zijn. Laat staan dat het bij zou dragen aan een gezond werk- en ondernemingsklimaat.

Ondertussen weigeren deze partijen, en dan met name de SP, mee te denken over hervormingen die wél de noodzakelijke miljarden opleveren en daarnaast helpen om de structuur van de economie te verbeteren.

Eén ding is zeker, het oude CPN-recept van de lasten en de lonen omhoog, gaat niet werken. Zelfs niet als we Nederland af zouden sluiten van het buitenland – wat natuurlijk het domste is wat we als exportland zouden kunnen doen.

Waarschuwing

Het wordt tijd dat we in Nederland de ogen openen voor wat de ogenschijnlijk sympathieke ideeën van Roemer en zijn politieke vrienden écht voor Nederland zouden betekenen.

Je zou zeggen dat de hoge rentes die collega-lidstaten als Griekenland en Italië op dit moment betalen voor de financiering van hun staatsschuld voldoende waarschuwing zouden zijn.

De échte oplossing voor de schuldencrisis is helder. Nederland moet zijn structurele groeivermogen vergroten. Daarvoor zijn gezonde overheidsfinanciën en slimme hervormingen nodig. Hard maar waar.

Bernard Wientjes is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW