In de media is de nodige aandacht besteed aan het vonnis van een Amsterdamse rechtbank die onlangs een vermogensbeheerder aansprakelijk stelde voor de beleggingsverliezen van één van haar cliënten.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

De rechter oordeelde dat het beleggen van 80 procent van het vermogen van een risicomijdende belegger in hedgefondsen te risicovol is.

Het is niet mijn doel hier hedgefondsen aan de schandpaal te nagelen of de desbetreffende vermogensbeheerder te veroordelen. Zo ben ik inhoudelijk niet bekend met de opbouw van de desbetreffende portefeuille, noch met het beleggingsbeleid van de vermogensbeheerder of de totale vermogensopbouw van de desbetreffende belegger.

Wel wil ik voor de beeldvorming een aantal punten onder de aandacht brengen, waardoor het volgens mij voor een ieder eenvoudiger wordt zelf conclusies te trekken. Wellicht zijn er tevens aandachtspunten of consequenties aan te verbinden voor de eigen beleggingspraktijk.

Afschermen

Waar hedgen oorspronkelijk stond voor het afschermen van beleggingsrisico, is de term hedgefonds in de loop van de jaren verworden tot een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende beleggingsstrategieën. Laten we voor het goede begrip beginnen met de definitie van een hedgefonds.

Volgens Wikipedia is een hedgefonds een beleggingsfonds dat open is voor een beperkt aantal investeerders en dat door de financiële autoriteiten wordt toegestaan om een groter aantal strategieën toe te passen dan een gewoon beleggingsfonds.

Inleg

In deze definitie valt op dat gesproken wordt van een beperkt aantal investeerders. Het aantal is bijna automatisch gelimiteerd, niet alleen door de juridische structuur, maar eveneens door de hoge minimuminleg. Een minimaal instapbedrag van één miljoen dollar was en is nog steeds heel gewoon. Dat maakt de spoeling voor particuliere beleggers veelal erg dun, te meer het altijd raadzaam is je beleggingen goed te spreiden.

Om aan dit bezwaar tegemoet te komen zijn Funds of Funds ontstaan. De inleg van beleggers wordt gebundeld door de aanbieder van het Fund of Funds en deze bepaalt in welke hedgefondsen er wordt belegd.

Daar bovenop kan er bij een hedgefonds veelal niet dagelijks worden uitgetreden, maar bijvoorbeeld één keer per maand. De hoge minimuminleg en beperkte verhandelbaarheid komen voort uit het feit dat de posities die een hedgefonds inneemt niet altijd even eenvoudig kunnen worden teruggedraaid.

Wees er als belegger dan ook goed van bewust dat snel uitstappen als u de markt niet meer vertrouwt, of omdat u door onvoorziene omstandigheden opeens over uw geld moet beschikken er dus niet inzit. Bovendien is de uitkomst van een verkooporder onzeker.

Vergoeding

De kosten van een hedgefonds zijn niet laag. Een gemiddelde beheervergoeding van 2 procent vermeerderd met een performancefee die kan oplopen tot 20 procent is in deze tak van de beleggingssport heel gewoon.

Dat is niet per definitie erg, zo lang er maar geleverd wordt wat er bij intreding geïndiceerd werd. Houd ook in het achterhoofd dat er bij een participatie in een Fund of Funds dus twee keer kosten in rekening worden gebracht.

Net als er voor alle andere beleggingscategorieën geldt, dient er door beleggers binnen iedere portefeuille voldoende spreiding te worden aangebracht. Dat houdt in dat er per beleggingscategorie eveneens aan risicobeheer moet worden gedaan en dat niet alle eieren in één mandje moeten worden gelegd.

Marktomstandigheden en sentiment laten zich nu eenmaal niet voorspellen. Het argument dat in een fonds een aantal individuele titels gebundeld worden waardoor het risico automatisch gereduceerd wordt, snijdt dan ook geen hout.

Opbouw

Of hedgefondsen wel of niet geschikt zijn om in te beleggen is een vraag die niet eenduidig te beantwoorden is. Het ligt immers niet alleen om het type belegger, maar ook om zijn of haar totale vermogensopbouw, beleggingshorizon en risicoacceptatie, om maar eens een paar factoren te noemen.

Daarbij komt nog eens dat de beoogde resultaten zullen uitblijven als de beheerder niet de juiste en in de fondsomschrijving geformuleerde strategie volgt, of het nu om hedgefondsen of ‘normale’ beleggingsfondsen gaat.

Risicoloos beleggen bestaat niet, terwijl de definitie van wat risicomijdend is de laatste jaren ook niet zo eenduidig te geven bleek te zijn. Omdat beleggen nu eenmaal altijd risico inhoudt, geldt daarom ook hier weer dat het raadzaam is om voorafgaand aan een beleggingsbeslissing goed thuis te zijn in de materie en precies te weten waar je in belegt en aan begint. Dat kan wat mij betreft niet vaak genoeg benadrukt worden.