Voor beleggers levert de tendens van het deels omschakelen naar duurzame energie volop mogelijkheden op.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Dat het afgelopen week de ‘Week van de Duurzaamheid’ was, zal veel beleggers in de stortvloed van negatief nieuws over de Europese en Amerikaanse schulden- en begrotingsproblematiek zijn ontgaan.

Dat is jammer, want het thema duurzaamheid biedt, behalve een betere toekomst, volop kansen in een beleggingsklimaat dat steeds meer gedomineerd lijkt te worden door het streven naar vermogensbehoud in plaats van vermogensgroei.

Bij het horen van het woord duurzaamheid hebben veel consumenten en beleggers nog steeds negatieve associaties. Laat ik mij hier beperken tot de discussie rond duurzame energie.

Naast het veelgehoorde argument van de horizonvervuiling door windmolens, blijft voor velen het grote bezwaar van duurzame energie dat de productie nog steeds moet worden gestimuleerd met behulp van subsidie.

Portemonnee

Nog niet zo lang geleden was ik één van de sprekers op een symposium. In de paneldiscussie die het slotstuk vormde van de dag, bleek dat een aantal van mijn medesprekers (nog) niet overtuigd was van de noodzaak van een duurzamer samenleving. Sterker nog, zij voerden aan dat de meeste mensen zich toch vooral door hun portemonnee laten leiden.

Dat zal ongetwijfeld op de korte termijn voor een deel van de bevolking gelden, maar als we verder kijken dan onze neus lang is en de lange termijn voordelen beter voor het voetlicht worden gebracht, dan kan dat wel eens snel anders worden.

Vraag

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) pleitte niet zo lang geleden in een rapport voor een snellere omschakeling naar duurzame energie. Het IEA schat dat de wereldwijde vraag naar olie tot 2035 met ongeveer 14 procent zal toenemen. Om minder afhankelijk te worden van olieproducerende landen wijst het agentschap daarom op de noodzaak om te streven naar een grotere diversificatie van energiebronnen.

De pioniersfase ligt inmiddels ver achter ons. Dat blijkt ook uit het feit dat in eigen land de stimuleringsregeling voor duurzame energie wordt aangescherpt. Ongetwijfeld zal de noodzaak tot bezuinigen eveneens een rol hebben gespeeld.

De officiële lezing is echter dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar moeten gaan concurreren, waardoor producenten worden gestimuleerd zo efficiënt mogelijk te worden.

Siemens

Voor beleggers levert de tendens van het deels omschakelen naar duurzame energie volop mogelijkheden op. Dat hoeft niet eens zo heel avontuurlijk te zijn, want op dit gebied zijn bijvoorbeeld General Electric en Siemens, toch niet de minste multinationals, erg actief. Zo zijn beide industriële conglomeraten producent van onder meer gasturbines, windmolens en zonnecollectoren.

Siemens zag in het afgelopen recordjaar voor het bedrijf de activiteiten in de energiesector met een stijging van 8 procent sterk groeien. Het concern verwacht dan wel een afnemende groei op het gebied van zonnecellen, maar het heeft de eerste grote Chinese order voor een windmolenpark binnen.

General Electric op haar beurt is één van de grootste leveranciers van windmolens. Voor beleggers biedt het dividendrendement van ongeveer 4 procent in beide gevallen volgens mij een aantrekkelijke vergoeding voor het wachten op een positiever beurssentiment.

Bio-ethanol

Ook voor obligatiebeleggers biedt de zich verder ontwikkelende markt voor duurzame energie kansen. Zo heeft Abengoa, de Spaanse bio-ethanol gigant, een converteerbare obligatie uitstaan die loopt tot 2014. Op de huidige koers biedt deze obligatie een effectief rendement van ruim 9 procent.

De schuldpositie is met 9,9 miljard en een marktkapitalisatie van 1,4 miljard euro niet gering, maar hier staat een cashpositie van 3,8 miljard euro tegenover. Daarnaast heeft de onderneming leninggaranties gekregen van onder andere president Obama ter grootte van 1,45 miljard euro.

Imtech

René van der Bruggen van Imtech heeft trouwens een nog veel simpelere oplossing om de stijgende energiebehoefte in te dammen; zuiniger bouwen en het verduurzamen van bestaand onroerend goed. Dat advies heb ik ter harte genomen en ik probeer dat zo veel mogelijk door te voeren bij de verbouwing van mijn huis. Ook daar geldt weer dat nu investeren kan leiden tot een aantrekkelijk duurzaam rendement.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.

Auteur heeft privé geen positie in één van de genoemde ondernemingen, klanten van Fintessa evenmin.