Westerse ondernemingen zien kansen en roeren zich regelmatig met overnames in Afrika.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Als kersverse voorzitter van de Europese Centrale Bank stelde Mario Draghi direct een daad door het officiële rentetarief met een kwart procent te verlagen naar 1,25 procent.

Als reden hiervoor worden de slechte vooruitzichten voor de Europese economie aangevoerd. Sterker nog, Draghi waarschuwt voor een milde recessie aan het einde van het jaar en stelt vervolgens dat de economische ramingen voor 2012 binnenkort neerwaarts zullen worden bijgesteld.

Gecombineerd met het al het politieke getouwtrek en gerommel is het dan ook niet zo verwonderlijk dat in Europa niet alleen beleggers, maar ook consumenten en producenten somberder worden.

Uit onderzoek van BBC World Service bleek onlangs eveneens dat van de Europese geïnterviewde burgers slechts 8 à 9 procent denkt dat de vooruitzichten goed of redelijk goed zijn. Japan scoort nog slechter met een percentage van slechts 5 procent.

Zonnig

Afrikanen springen er in dit onderzoek in positieve zin uit. Zo ziet maar liefst 72 procent van de inwoners van Nigeria die deelnamen aan deze studie de economische toekomst zonnig in.

Meer dan de helft van de Egyptenaren, Kenianen en Ghanezen heeft eveneens een positieve toekomstverwachting. Deze mooie uitkomsten zijn in het licht van de omwenteling die in Egypte heeft plaatsgevonden nog wel te verklaren.

Desondanks lijken ze op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met het beeld dat de meesten van ons westerlingen voor ogen hebben van Afrika als verloren continent. We kennen allemaal het nieuws over bijvoorbeeld de grote hongersnood in de hoorn van Afrika en de vraag of het wel of niet terecht is dat Mauro wordt teruggestuurd naar Angola.

Vergeten

Afrika is echter geen verloren continent, maar meer vergeten door ons westerlingen. Het is, net als Europa, een verzameling van zeer diverse landen en economieën. Een aantal hiervan staat er veel beter voor dan menigeen vermoedt.

Zo heeft The Economist onderzocht dat in de afgelopen tien jaar maar liefst zes van ’s werelds tien snelst groeiende economieën, gemeten in een procentueel gemiddelde jaarlijkse groei van het GDP, Afrikaans waren.

In plaats van de ‘Big Five’, dus de ‘Big Six’. Angola staat bovenaan de ranglijst. Nigeria, Ethiopië, Tsjaad, Mozambique en Rwanda completeren de Afrikaanse successtory.

Dromen

Al deze landen hebben groeicijfers gerealiseerd waarvan de westerse wereld alleen maar kan dromen. Bij deze successtory kunnen enkele kritische kanttekeningen worden geplaatst.

Een deel van de hogere economische groei kan namelijk worden toegeschreven aan de gestegen grondstofprijzen. Helaas worden hierdoor niet veel nieuwe banen gecreëerd en blijft het besteedbaar inkomen van een groot deel van de bevolking laag.

China

Daarnaast is ongeveer een derde van de groei toe te schrijven aan de Chinese vraag naar Afrikaanse producten en investeringen. Het land -> China is sinds 2008 de belangrijkste handelspartner van Afrika en tevens één van de grootste investeerders in vooral infrastructuur.

Waar wij vooral oog hebben voor corruptie en ons veelal beperken tot ontwikkelingshulp, slaat China op grote schaal zijn slag en stelt zo een groot deel van het invullen van de grondstoffenbehoefte veilig. Veelal worden hiervoor echter Chinezen te werk gesteld, waardoor de lokale Afrikaanse bevolking er niet veel wijzer van wordt.

Groei

Gelukkig is er meer dan groei uit grondstoffen. Zo floreert de telecomsector, in tegenstelling tot Europa, daar wel. Daarnaast biedt onder andere de financiële sector beleggers kansen.

Positieve punten zijn onder meer dat de excessieve schulden tot het verleden behoren, dat zowel de industrie- als de dienstensector zich ontwikkelt en dat de bevolkingsopbouw, met meer dan de helft van de mensen jonger dan 24 jaar, aantrekkelijk is.

Verstedelijking zal leiden tot meer werkgelegenheid, productiviteitsgroei en daarmee tot een groeiende welvaart. Afrika roert zich zelfs op het gebied van duurzaamheid, omdat men zich meer en meer realiseert dat daarmee de kwetsbaarheid van de regio afneemt.

Overnames

Westerse ondernemingen zien kansen en roeren zich regelmatig met overnames op het Afrikaanse continent. Zo is Heineken in Nigeria actief en vergrootte mijnbouwer Anglo American onlangs voor een bedrag van 3,7 miljard euro haar belang in diamantdelver De Beers.

De Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart heeft via het Afrikaanse MassMart niet alleen toegang tot de Zuid-Afrikaanse markt, maar ook nog tot dertien andere landen in het Afrikaanse sub Sahara gebied.

Het Afrikaanse welpje lijkt langzaam maar zeker uit te groeien tot een echte leeuw. Daarmee zal de titel ‘Lion King’ niet langer slechts zijn voorbehouden aan de welbekende tekenfilm.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.