Het concurrentiebeding is één van de aspecten in de arbeidsovereenkomst waarover het meest geprocedeerd wordt. Tegelijkertijd is het ook een onderschat, maar zeer effectief wapen.

Door: Barbera Netters

Particuliere cliënten zijn verbaasd wanneer ik hen vertel dat de kantonrechters een redelijk en goed beding vaak respecteren vanwege het belang dat de werkgever heeft bij het beding.

Werkgevers kiezen steeds vaker voor een, of meerdere, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De kantonrechters krijgen daardoor ook steeds vaker de vraag of het concurrentie- of relatiebeding op de laatste arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Casus

De uitspraken hierover zijn wisselend. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft op 11 oktober 2011 geprobeerd een einde aan de onzekerheid te maken.

De casus is als volgt. De werknemer is op 1 mei 2006 op basis van een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden bij de werkgever in dienst getreden in de functie van commercieel productadviseur. In de arbeidsovereenkomst staat een relatie- en concurrentiebeding voor de duur van 2 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. De beperking geldt voor heel Nederland en alle werknemer bekende klanten.

Verlenging

Deze arbeidsovereenkomst wordt verlengd met 6 maanden. Er wordt een ‘Arbeidsovereenkomst (verlenging bestaand contract)’ opgesteld waarin wordt bevestigd dat alle bepalingen uit de vorige arbeidsovereenkomst van toepassing blijven.

Vervolgens wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar overeengekomen. Deze arbeidsovereenkomst is identiek aan de vorige arbeidsovereenkomst.

Daarna wordt de arbeidsovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Opnieuw wordt bevestigd dat alle artikelen uit de vorige overeenkomst van toepassing blijven.

Opzegging

Op 15 november 2010 zegt de werknemer de arbeidsovereenkomst op. Op 9 december 2010 schrijft de werknemer zijn eenmanszaak in bij de Kamer van Koophandel. De werkgever doet vervolgens onderzoek naar de activiteiten van de werknemer en stelt dat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt.

De kantonrechter beslist dat de werknemer tot 1 januari 2012 geen concurrerende bedrijfsactiviteiten mag uitvoeren , maar schorst ook de werking van het concurrentiebeding na 1 januari 2012. Partijen gaan in hoger beroep waarbij de werknemer onder andere stelt dat er geen concurrentiebeding van toepassing is, omdat deze in de vervolgovereenkomsten niet schriftelijk is overeengekomen.

Het gerechtshof stelt de werknemer in het ongelijk. Volgens het hof is het niet noodzakelijk om bij elke arbeidsovereenkomst het concurrentiebeding opnieuw overeen te komen mits in de nieuwe arbeidsovereenkomst nadrukkelijk wordt gesteld dat de bepalingen uit de vorige (schriftelijke) arbeidsovereenkomst van toepassing blijven.

Het concurrentie- of relatiebeding moet wél opnieuw schriftelijk worden overeengekomen als het beding zwaarder gaat drukken als gevolg van een functiewijziging en de kansen van de werknemer om een nieuwe werkkring te vinden daardoor aanmerkelijk afnemen.

Alert

Werkgevers moeten er dus alert op zijn dat bij een (aanmerkelijke) functiewijziging van de werknemer het concurrentie- of relatiebeding opnieuw schriftelijk wordt overeengekomen. Ook als de werknemer al jaren in dienst is.

Met een goed concurrentie- of relatiebeding beschikt u namelijk over een sterk wapen om de nadelige gevolgen van concurrerende of weggekochte werknemers te beperken.

Barbera Netters is eigenaar van AFB Advocatuur en advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en echtscheidingen voor (partners van) ondernemers. Volg Barbera via twitter.com/BarberaNetters.