Er moet de komende decennia veel meer voedsel geproduceerd worden. Dat biedt zelfs voor 'probleemlanden' als Griekenland kansen voor herstel.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Pas toen Europa het water aan de lippen stond, kon er schoorvoetend een pakket maatregelen worden aangekondigd voor de acute problemen in de eurozone en met honderden miljarden extra steun worden gegoocheld.

Zo lang er echter geen structureel vervolg aan het nu aangekondigde akkoord wordt gegeven, kan natuurlijk niet gesproken van een masterplan. Realistisch gezien was er natuurlijk ook niemand die dat werkelijk had verwacht.

Wat van belang is, is dat ieder land zelf orde op zaken stelt en dat er nu een oplossing wordt gevonden voor de kwestie hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat er te grote overheidsschulden ontstaan. Veel deskundigen hebben er een hard hoofd in dat zij hier binnen afzienbare tijd toe in staat zijn, omdat getwijfeld wordt aan de oprechtheid van de diverse politici.

Griekenland

Vooral in Griekenland, waar banken het land nu de helft van de schulden zullen kwijtschelden, zou door de draconische bezuinigingsmaatregelen de economische bedrijvigheid de nek worden omgedraaid. Hoewel dat grotendeels natuurlijk waar is, is het ook verstandig oog te hebben voor de mogelijkheden die het land nog steeds heeft.

Zo bieden de wereldwijde demografische ontwikkelingen Griekenland op agrarisch gebied namelijk eveneens kansen.

Volgens de Rabobank moet de wereld het komende decennium met een periode van groeiende schaarste aan voedselgrondstoffen rekening houden. De voedselproductie groeit dusdanig langzaam, dat deze de toename van de wereldbevolking niet kan bijhouden.

En, om de situatie nog zorgelijker te maken, hebben de Verenigde Naties becijferd dat de wereldbevolking in 2050 tot 9,1 miljard zielen zal zijn uitgegroeid, terwijl vandaag de 7 miljardste wereldburger wordt geboren.

Prijzen

Dit gegeven kan, gecombineerd met de geldpersen die in de westerse wereld volop aan staan en welke liquiditeiten een weg moeten vinden in de financiële wereld, leiden tot fors oplopende voedselprijzen. Dat dit tot problemen zou kunnen leiden, hoeft geen betoog.

Denk alleen al aan de voedselrellen als gevolg van de oplopende prijzen voor deze eerste levensbehoefte in bijvoorbeeld Tunesië en Egypte die begin dit jaar de start van de Arabische lente inluidden.

Doordat de groeiende wereldbevolking in het algemeen welvarender wordt en steeds meer in stedelijke gebieden gaat wonen en werken, verandert het voedingspatroon ook nog eens. Om aan de grotere vraag naar vlees te kunnen voldoen, moet de productie van bijvoorbeeld graan en sojabonen met een veelvoud daarvan stijgen.

Toename

De Verenigde Naties stellen dat de landbouwproductie tot 2050 met niet minder dan 70 procent moet toenemen om wereldwijd alle monden te kunnen blijven voeden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er één miljard ton graan meer geproduceerd zal moeten worden en 200 miljoen ton meer vlees. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat er nog steeds voedingsgrondstoffen gebruikt worden voor de productie van biobrandstoffen…

Natuurlijk kan dit tot problemen leiden voor de minder kapitaalkrachtige bevolking in een aantal opkomende landen. Het draagt eveneens bij aan een oplopende inflatie.

De positieve kant van het verhaal is echter dat de oplopende prijzen ook een uitkomst kunnen zijn voor boeren uit de opkomende economieën. Hogere prijzen betekenen immers ook een betere levensstandaard en meer investeringen en productie.

Er zal dus op een meer duurzame manier met de beschikbare hulpmiddelen moeten worden omgegaan. Daardoor zullen de investeringen in productie, opslag, zaden, kunstmest, werktuigen, etc. eveneens toenemen.

Dat biedt immense kansen voor landbouwgerelateerde ondernemingen wereldwijd, want waarschijnlijk zullen de landbouwprijzen door voorgenoemde factoren verder stijgen.

Boerenslimheid

Kansrijk zijn daardoor ook investeringen in landbouwgerelateerde ondernemingen wereldwijd. Agribusiness bedrijven hebben veelal uitstekende omzetten en stijgende winsten gerapporteerd, maar de lange termijn vooruitzichten zijn nog florissanter.

Beleggers kunnen met een beetje boerenslimheid van deze trend profiteren door in aandelen te investeren van ondernemingen als bijvoorbeeld Deere & Co, Mosaic of Archer Daniels Midland.

Voelt u zich prettiger bij meer spreiding? Dan zou u zich eens goed kunnen verdiepen in de Market Vectors Global Agribusiness ETF. Deze tracker, die genoteerd staat aan de NYSE en die de DAX Global Agribusiness Index volgt, bevat onderliggend 46 beursgenoteerde ondernemingen. Zo hebt u een gerede kans op de lusten die het boerenbedrijf biedt, maar niet de lasten.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.

Auteur heeft privé geen positie, klanten van Fintessa hebben Market Vectors Global Agribusiness ETF in portefeuille.