Nu de overheid overgaat op een nieuwe spaarloonregeling, valt er plots een zeer lucratief slaatje uit de oude te slaan.

Door: Arjan Thomassen

In juli van dit jaar heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin de visie van het kabinet op 'het vergroten van de arbeidsparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werkenden en de maatregelen die in dit kader getroffen worden' werd geschetst.

In dat kader is toen het Vitaliteitspakket ten tonele gevoerd, waarin alles draait om het investeren in gezondheid, scholing en mobiliteit. Daartoe wordt een nieuwe spaarregeling geïntroduceerd, waarmee deelnemers een financiële buffer kunnen opbouwen.

Oude spaarloonregeling

Gevolg van deze nieuwe spaarregeling is dat de oude spaarloonregeling per 1 januari 2012 komt te vervallen. Het kenmerk van de spaarloonregeling was dat een deel van het brutoloon belastingvrij kon worden gespaard.

Daaraan waren enkele voorwaarden verbonden. Zo moest onder andere het gespaarde bedrag minimaal 4 jaar op een geblokkeerde rekening hebben gestaan voordat het belastingvrij opgenomen kon worden.

Een eerdere belastingvrije opname was mogelijk bij aankoop van een eigen huis dan wel bij de start van een eigen onderneming.

Fiscale gevolgen

De voorgestelde nieuwe spaarregeling heeft tot gevolg dat het in de spaarloonregeling op 31 december 2011 opgebouwde vermogen in het jaar 2012 in beginsel kan worden opgenomen zonder fiscale gevolgen. Vanaf 2012 mag dus het gespaarde bedrag zonder meer worden opgenomen en zijn er geen fiscale sancties.

Vanzelfsprekend mag het opgebouwde tegoed ook op de geblokkeerde spaarrekening worden aangehouden. Voordeel daarvan is dat dan gebruik gemaakt kan blijven worden van de vrijstelling in Box 3.

Men kan dus doorsparen zonder daarover de bekende vermogensrendementsheffing verschuldigd te zijn. Kiest men hiervoor, dan wordt het tegoed jaarlijks vrijgegeven, waarna in 2016 de spaarloonregeling geheel uitgewerkt en verdwenen zal zijn.

Lucratief

Iets wat belastingvrij kan worden opgenomen, levert dus een voordeel op en trekt natuurlijk de aandacht van spaarders die van deze lucratieve mogelijkheid nog een graantje willen meepikken. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Ik heb nog niet eerder meegedaan aan de spaarloonregeling, maar besluit dat voor dit jaar nog wel te doen. Ik open daartoe een spaarloonrekening en laat mijn werkgever daarop in december het maximale bedrag van € 613 aan spaarloon storten.

Deze storting kost mij bruto € 613 (het bedrag gaat immers van mijn brutoloon af), maar kost mij netto maar € 356 (doordat ik minder loonheffing betaal, in mijn geval 42%). Vervolgens neem ik begin januari het gehele bedrag van € 613 op en beëindig de spaarloonrekening.

Zo levert een investering van € 613 een rendement op van € 257, 42% dus, en dat binnen een maand! En nog wel in deze tijden!

Staatssecretaris

De Staatssecretaris van Financiën heeft deze berichten uiteraard ook vernomen en heeft toegegeven dat deze mogelijkheid bestaat. Hij heeft tevens gezegd dat hij dit niet onmogelijk wilde maken en dat hij overigens niet verwachtte dat opeens grote horden mensen alsnog gebruik zullen gaan maken van de regeling.

Ik heb in ieder geval mijn werkgever al ingelicht en mijn bank alvast gebeld.

Arjan Thomassen is belastingadviseur bij Accredo Belastingadviseurs BV te Eindhoven en is daarnaast als parttime universitair docent Belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Volg hem ook op Twitter.