De overheid wil vrijgevig gedrag steunen. Zo worden giften aan culturele instellingen de komende jaren extra gestimuleerd.

Door Arjan Thomassen

Afgelopen zomer heb ik met een kleine 6.000 mede-Nederlanders deelgenomen aan de Alpe d’HuZes. Een wielerevenement in de Franse Alpen met als doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het goede doel.

Dat is aardig gelukt, Nederland heeft immers een goede reputatie op het gebied van vrijgevigheid en filantropie. Zo werd in 2009 voor ongeveer 4,7 miljard euro aan goede doelen gegeven. Door de economische recessie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen zou dit wel eens kunnen stagneren.

Reden te meer voor de overheid om het vrijgevige gedrag te stimuleren en er met ingang van 1 januari 2012 een aantal nieuwe fiscale regels tegen aan te gooien.

Aftrekbaar

Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), en die zijn er genoeg in Nederland, zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Daar tegenover staat dat de ANBI over de ontvangen bedragen geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is.

Door het wegvallen van subsidies neigen veel ANBI’s naar het ontwikkelen van commerciële activiteiten om hin doelen te ondersteunen.

Onder de huidige wetgeving zou dat kunnen betekenen dat de ANBI-status verloren gaat. Met ingang van komend jaar hoeft de ANBI daar niet meer bang voor te zijn. Als de opbrengsten maar ten goede komen aan de charitatieve doelstelling van de instelling, is er niets aan de hand.

Maximum

Voor vennootschappen die giften doneren wijzigt er ook het nodige. Op dit moment mag een BV of NV giften aan een ANBI in aftrek brengen op de winst voor zover deze giften meer dan 227 euro bedragen, dit tot een maximum van 10 procent van de winst.

Voorgesteld is om het drempelbedrag van 227 euro te laten vervallen en giften in aftrek toe te laten tot 50 procent van de winst met een maximum van 100.000 euro.

Museum

Giften aan culturele instellingen worden de komende 5 jaar nog eens extra gestimuleerd. Als een ANBI is aangemerkt als een culturele instelling (denk onder andere aan musea), dan mag 1,5 keer het bedrag van de feitelijke gift in aftrek gebracht worden.

Voor particulieren is het bedrag van de giften dat voor de regeling in aanmerking komt onbegrensd; voor de vennootschapsbelasting geldt de vermenigvuldigingsfactor voor deze giften tot een maximum van 5.000 euro.

Voorwaarden

Onder voorwaarden is een schenking herroepbaar. Dat betekent dat die dan teruggedraaid wordt. Zonder nadere regelgeving zou dat lucratief kunnen zijn.

Immers, u verricht in 2012 een schenking en trekt dit bedrag, vermenigvuldigd met 1,5, af en 2 jaar later herroept u deze weer en krijgt het geschonken bedrag weer op uw bankrekening teruggestort. Zie hier uw voordeel.

Maar de wetgever is wel goed maar niet gek! Als een schenking dan ook herroepen wordt, zal men in het jaar van herroepen het oorspronkelijk in aftrek gebrachte bedrag als negatieve persoonsgebonden aftrekpost in de aangifte moeten aangeven.

Arjan Thomassen is belastingadviseur bij Accredo Belastingadviseurs BV te Eindhoven en is daarnaast als parttime universitair docent Belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Volg hem ook op Twitter.com/athomassen60