Deze week werden wij onprettig verrast door een zeer negatieve boodschap van ons regering. Vooral Minster de Jager overtroefde iedereen in somberheid.

Door Rob Wagenaar

Tegenspoed en mogelijke rampen zullen ons ten deel vallen. Het wordt allemaal nog erger. Ik vraag mij af waarom men het volk met deze toonzetting toespreekt. Welk doel wordt gediend en is het neveneffect niet - onbedoeld - desastreus? Ik ga voor een ander soort leiderschap!

Een slechte boodschap brengen is een “evergreen” in gespreksvoering- trainingen. Eigenlijk heeft iedereen daar wel eens mee te maken. En het is best handig om dan wat principes te kennen en om vaardigheid te ontwikkelen om zo’n gesprek goed te voeren.

Meteen voor de draad met het slechte nieuws is een eerste principe. Niet er om heen draaien, niet uitstellen; helder en aan het begin van het gesprek de boodschap brengen.

Toekomst

Vervolgens in alle rust de getroffen gesprekspartner het slechte nieuws laten verwerken, empatisch (maar dan echt) meevoelen, niet te veel zeggen. En dan veel tijd besteden aan het “wat nu”. Uitwegen bieden, hulp offreren, mogelijk al de toekomst verkennen. Proberen hoop te geven en positief te eindigen.

Het is bekend dat mensen heel veel slechte tijdingen aankunnen. Als ze maar begrijpen waarom het slechte nieuws moet. En -heel belangrijk- als ze maar kunnen bijdragen aan hun betere toekomst. Hoe negatiever de boodschap, hoe meer aandacht er besteed moet worden aan een positieve visie op de toekomst.

Als er veel niet meer kan, moet er veel nog wel kunnen. De negatieve energie dient omgepoold te worden in positieve creativiteit en daadkracht.

Uitleggen

Wat zien we onze regering doen? Men besteedt veel aandacht aan het uitleggen waarom er zwaar moet worden bezuinigd. Men is fors in de verdediging gedrongen door de oppositie en put zich uit in het nog eens uitleggen waarom het allemaal moet. Ook doet men zijn best om een mogelijk nog slechtere toekomst dramatisch te schilderen.

Al was het maar om achteraf te zeggen dat uw regering ervoor gewaarschuwd heeft? Of om de mensen tot meer zuinigheid te bewegen en het consumentenvertrouwen verder naar beneden te drukken?

Ik kan het nauwelijks geloven. Zou het ook anders kunnen?

Landgenoten: Het zit niet mee in de wereld om ons heen en daar hebben wij jammer genoeg bar veel last van. Het is niet anders maar we moeten nu even de broekriem aanhalen. Daar gaan we allemaal de nadelen van ondervinden, het is niet anders. Gelukkig leven wij echter in een bevoorrecht land.

Wij staan er relatief goed voor, onze werkeloosheid is laag, onze welvaart hoog. Wij hebben een gezonde, hoogopgeleide bevolking en uw regering vertrouwt op een grote veerkracht van u allen.

Als wij de mouwen opstropen en onze schouders eronder zetten dan komen wij eerder beter dan slechter uit deze crisis. Uw regering heeft nagedacht over plannen om u te stimuleren een stapje meer te doen. Wij gaan niet bij de spreekwoordelijke pakken neerzitten, maar actief aan de slag om onze maatschappij en onze economie te vernieuwen.

Het is nu de tijd om de bakens te verzetten en te laten zien waar ons volk toe in staat is! Zoiets zou ik als koningin graag gezegd willen hebben!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur. E-mail: rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl