Valt het u ook op? Snelwegen afsluiten gebeurt tegenwoordig veelvuldig en met rampzalige gevolgen voor het verkeer. Wat is er veranderd? Ik speculeer en reken.

Door Rob Wagenaar

Het zal aan mij liggen, maar dat totaal afsluiten van wegen gebeurt tegenwoordig echt veel meer dan vroeger. En vroeger is niet 20, maar 5 jaar geleden.

Het is nu om de haverklap mis. Ik probeer sinds enige tijd de logica en het beleid er achter te ontdekken, maar veel verder dan speculaties ben ik nog niet gekomen.

Ravage

Het is vaak een ongeluk, een ernstig ongeluk dat de oorzaak is. Een vrachtauto is daar veelal bij betrokken, dat geeft veel ravage en rotzooi, begrijp ik. Soms ook veel gewonden en ernstiger, maar lang niet altijd. Wij dan horen over olie op de weg.

Begin deze week kregen we het saillante detail dat het om een vrachtwagen geladen met veren ging, uiterst relevante informatie, toch! Vaak moet er ook gezocht worden naar sporen en bewijsvoering rond de schuldvraag. Daar lijken me verzekeringsmaatschappijen achter te zitten.

Instructies

Een totale afsluiting zal wellicht ook te maken hebben met veiligheid van de mannen en vrouwen die hulpverlenen. Zeker te billijken, maar het is van alle tijden: waarom nu zo rigoureus? Dus als er een lezer is die mij kan vertellen of de instructies voor de wegautoriteit is veranderd? Ik hou me aanbevolen!

Woensdagochtend was er iets heel anders aan de hand. Een achtervolging van zware criminelen leidde tot een botsing en een autobrand, de criminelen er van door, maar wellicht wel bewijs te vinden op de plek van het onheil. Dus: sporen zoeken met veel politiemensen en de A2 totaal afsluiten.

Fietsendief

Opsporing van criminelen is in ons land onderworpen aan ingewikkelde afweging. Je kunt lang niet overal met dezelfde intensiteit op afgaan, dus weet iedereen dat de fietsendief niet wordt opgespoord en dat bij een moordenaar tot het uiterste wordt gegaan.

Maar de normen verschuiven: was in vroegere dagen de witte boorden criminaliteit betrekkelijk ongemoeid, tegenwoordig wordt dat met veel bombarie aangepakt. De directie van het chemisch bedrijf in Moerdijk -daar waar de grote brand was- wordt in alle vroegte van het bed gelicht. Zomaar een recent voorbeeld.

Kosten

Vervolging heeft ook een kostencomponent: als er veel geld meegemoeid is dan wordt er harder gezocht. Maar je hoort weinig over de maatschappelijke kosten van opsporing. Dat stilleggen van die snelweg is geen goedkope zaak en dat zou mijns inziens dan ook meegewogen moeten worden.

Je weegt dan af de kans van het vinden van een stukje bewijs tegen de kosten van het verkrijgen daarvan. Ik heb wat over de duim zitten rekenen. Woensdagochtend stond er 200 kilometer meer file. De helft snelweg, dus 300 kilometer strook file.

Tarief

Dat zijn circa 30.000 auto’s en circa 45.000 mensen, vrijwel allemaal op weg naar het werk. Aan arbeidsuren heeft dat stilleggen zo’n 45.000 uur gekost. Tegen een tarief van 50 euro per uur kom je dan op 2.250.000 euro. U komt vast op 3 miljoen of op 2, ook goed.

En dan heb ik het nog niet over alle onzichtbare kosten die er zijn omdat mensen een uur later ergens verschijnen. Mijn vraag: is het mogelijk vinden van een stukje bewijs deze maatschappelijke kostenpost waard? Ik zelf vind van niet. En u?

Rob Wagenaar is organisatieadviseur. e-mail: rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl