Vanaf 1 juli 2011 zal voor de BTW-correctie voor het privé gebruik van een auto van de zaak een forfait worden ingevoerd. Een heroverweging van het autokostenforfait in de loon- en inkomstenbelasting zou eveneens wenselijk zijn.

Door Arjan Thomassen

Wist u dat u per getankte liter benzine in Nederland een bedrag van 0,72 euro betaalt aan accijns, brandstoffenbelasting, energiebelasting, voorraadheffing en temperatuurcorrectie.

Rijdt u diesel of LPG dan is dat 0,43 euro respectievelijk 0,16 euro. Bent u in het gelukkige bezit van een auto van de zaak en gebruikt u die auto voor meer dan 500 kilometer per jaar voor privéritten, dan betaalt u daar ook nog eens loon- dan wel inkomstenbelasting over.

Correctie

Daarnaast zal uw werkgever, die de auto ter beschikking heeft gesteld, ook nog een bedrag aan BTW over dit privégebruik moeten corrigeren/betalen. Het kan namelijk niet zo zijn dat privégebruik zonder heffing van BTW mogelijk is.

Door een recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem leek het erop dat die BTW-correctie haar langste tijd had gehad. Wat was het geval? De BTW-correctie wordt berekend over het percentage dat in de loonbelasting als loon in natura wordt aangemerkt.

Zuinigheid

Dit percentage is afhankelijk van de mate van zuinigheid van de auto en loopt op van 0 procent (zuinig) via 14 procent (minder zuinig) naar 25 procent (minst zuinig). De rechter oordeelde dat voor de BTW-correctie alleen het aantal privékilometers en het bedrag van de BTW op de autokosten bepalend mogen zijn. Het brandstofverbruik is niet relevant.

Dit betekent dat het onderscheid in percentages in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (gelijke gevallen moeten gelijk behandeld/belast worden). Deze uitspraak impliceert dat een BTW-correctie feitelijk niet meer mogelijk is omdat een correctie over 0 procent altijd op nul uitkomt.

De geschatte budgettaire derving voor de overheid bedraagt 0,5 miljard euro, hetgeen, gezien het huidige huishoudboekje van de overheid, niet wenselijk is.

Kabinet

Dit riep om een wetsaanpassing waarover in een ijltempo overeenstemming binnen het kabinet is bereikt. Met ingang van 1 juli 2011 zal voor de BTW-correctie worden aangesloten bij de werkelijke verhouding tussen privé en zakelijk gebruik.

De wetgever ziet ook in dat die verhouding niet eenvoudig te bepalen is, zodat besloten is een forfaitair percentage over de cataloguswaarde in te voeren. Dat percentage zal op korte termijn bekend worden gemaakt.

Bijtelling

Bij het woord forfait bekruipt me het angstige gevoel dat ik waarschijnlijk weer te veel belasting ga betalen. Dit is voor velen onder ons al het geval bij de bijtelling wegens privégebruik auto. Zoals u weet wordt deze bijtelling berekend over de cataloguswaarde.

Dit is de nieuwprijs inclusief de ‘af fabriek’ geleverde extra’s inclusief BTW en BPM. Waarom de cataloguswaarde? Ik koop een auto waar ‘de kop vanaf is’ en krijg toch de bijtelling over de nieuwprijs voor mijn kiezen, en dat jaar na jaar. Is het niet eerlijker aan te sluiten bij wat ik heb betaald voor die auto? Dat doen we ook bij auto’s van 15 jaar of ouder.

Hierbij dient uitgegaan te worden van de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde), welke bij gangbare modellen (dus de personenauto’s voor dagelijks gebruik) overeen zal komen met de aankoopprijs.

Marktwaarde

Weliswaar moet over die waarde 35 procent worden berekend, maar dat zal in de meeste gevallen minder zijn dan 25 procent over de cataloguswaarde. Ik zou derhalve willen voorstellen de term ‘cataloguswaarde’ te vervangen door ‘aankoopwaarde of hogere marktwaarde’.

Hierbij is de aankoopwaarde inclusief BTW en BPM. Een veel correctere berekening. Zeg nou eerlijk: de auto wordt fiscaal toch al te veel uitgemolken! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de BPM en de motorrijtuigenbelasting.

Arjan Thomassen is belastingadviseur bij Accredo Belastingadviseurs BV te Eindhoven en is daarnaast als parttime universitair docent Belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Volg hem ook op Twitter.com/athomassen60.