Netwerken gaat niet om 'scoren', maar om het onderhouden van contacten. Opdringen werkt averechts.

Ik ben een bofkont want ik mag sinds jaren aanwezig zijn op de enige echte haringpartij van ons land, die in het Slot Nijenrode. Netwerken heet dat te zijn want er komen voldoende potentiële opdrachtgevers en andere lieden in belangrijke posities.

Maar werkt het ook dat netwerken? Of staat het in de weg van een aangename happening?

Netwerken is een voor mij - en voor zovelen met mij- een zeer vertrouwde activiteit. Een boekpresentatie, een lezing, een jaarvergadering; iemand heeft wat te vieren, een afscheid, een jubileum, zelfs sommige begrafenissen: allemaal gelegenheden waarbij je voor jou interessante mensen kunt ontmoeten. En netwerken is net werken, want het is één en al activiteit op zo’n sessie.

Speuren

Met een spiedende blik wordt er gespeurd naar mogelijke gesprekspartners, mensen die je beslist even wil aanschieten. En dan is het een knikje, een praatje: hoe is het, wat doe je nu zoal, wordt het geen tijd om elkaar weer eens uitgebreider te spreken bij een kop koffie. Niet te lang bij één gesprekspartner blijven, want dat gaat af van de tijd die je aan andere interessante mensen kunt besteden.

Maar ook niet te kort want dat komt kaal, koel en te professioneel over. Het lastigst is die interessante nog niet ontmoette heer of dame: hoe leg je het aan daarmee in gesprek te komen.

Het zou allemaal niet zo erg zijn, als het dan maar iets op zou leveren. Een nieuwe opdracht, een essentieel stuk informatie, een doorverwijzing. Maar in mijn ervaring doet het dat zelden.

Vreselijk

En dan ga je dodelijk vermoeid en met teveel drank in je mik weg, zonder gescoord te hebben. Vreselijk. In de loop van mijn netwerkjaren heb ik geleerd dat het vaak helemaal niet om nieuwe contacten gaat, maar dat het vooral onderhoud is, onderhoud van oudere, bestaande en soms heel oude kontakten. En dat onderhoud is nodig , maar werkt anders.

Je herkent elkaar, je vertelt hoe je ervoor staat, je haalt samen oude ervaringen omhoog en bent weer even “close”. Het effect daarvan is dat je weer “boven op de stapel” ligt , vers in het geheugen als er iets te vergeven valt.

Opdringen

Het is dus helemaal niet nodig om je op te dringen aan onbekenden met een hijgerige salespitch, dat werk averechts. De gejaagden weten heel goed dat zij potentieel gejaagd worden en zijn daar meestal niet van gediend.

Als je je realiseert dat het vooral om onderhoud gaat, dan ga je zo’n netwerkevenement veel meer ontspannen aan. Je laat mensen ook op jou afkomen en gedraagt je enigszins afstandelijk en waardig. En geniet!

Want voorwaar, zo’n haringhap evenement is dat meer dan waard. Dank aan de sponsoren en de organisatoren!

Als ik dit schrijf moet het evenement nog plaatsvinden. Als u mij gezien heeft in een bestudeerd relaxte houding, dan is het goed gegaan. Netwerken? Bijna geen werken!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl