Binnenkort maakt vakantieminnend Nederland zich weer op om op het stalen ros naar het zuiden af te zakken. Natuurlijk vermijden we de zwarte zaterdagen, maar op andere dagen trekken wij in grote kuddes de Route du Soleil op. Wat valt mij nou op als ik zwetend en zigzaggend de 1100 kilometer lange asfaltweg afdender?

De zeer goed op elkaar afgestemde brandstofprijzen bij de pomp. Alsof er iemand in Parijs aan de knoppen van alle pompstations heeft zitten draaien.

Desgevraagd verweren de oliemaatschappijen zich door te roepen dat het louter toeval is, dat de onderlinge verschillen minder dan 2 eurocent bedragen. Weg van de snelweg lopen de prijsverschillen echter snel op. Soms tot meer dan 17 eurocent per liter vocht. Vreemd!

…………………of toch niet? Immers, de olieproducerende landen bepalen onze inkoopprijs.
Maar de oliemaatschappijen en de politiek bepalen uiteindelijk de verkoopprijs aan de pomp.

Heb ik ook al verstand van de brandstofbranche?
Nee, dus terug naar mijn business. Bankenland.

Krediet

Wanneer een ondernemer een bankfinanciering nodig heeft, kan hij dat aan zijn bank vragen. Wanneer dat gehonoreerd wordt, kan hij bijvoorbeeld kiezen voor een Rekening Courant Krediet. Hij betaalt dan, naast enkele provisievormen, een debetrente die variabel is.

Waar zit nu de vergelijking met de brandstofprijzen op de Route du Soleil?

Sinds het uitbreken van de (banken)crisis in oktober 2008 is de inkoopprijs van het variabele geld voor de banken enorm gekelderd. Het zogenaamde “3 maands Euribortarief” is van circa 5,0 procent naar circa 0,5 procent gezakt en het laatste jaar weer enigszins stijgende.

Basisrente

Maar wat merken klanten van deze inkoopprijsdaling? Niets, want banken hanteren een zogenaamde “basisrente”. Dat is de grondslag die veel banken hanteren als opstap voor de variabele rentetypes bij een zakelijk Rekening Courant Krediet.

Die zijn in deze afdaling van 5,0 procent naar 0,5 procent op een niveau tussen de 4,0 procent en 4,3 procent “blijven hangen” en dus NIET verder gedaald. Bij alle banken!

Dus ik denk “er zit een soort bankencoördinator op de Zuid-As met zijn vingers aan alle bankknoppen te draaien”. Dat dacht ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
in 2009
.
Alleen verder dan constateren door deze autoriteit kwam het toen helaas niet.

Zeker is wel, dat op deze wijze veel zakelijke bankklanten minstens 2,5 procent teveel aan debetrente betalen bij een zakelijk Rekening Courant Krediet. Zeker is ook dat veel Nederlandse banken derhalve een behoorlijke EXTRA rentemarge verdienen….. uh…. sorry…. incasseren!

En wat is de verklaring?

Als gevolg van de (banken)crisis moeten banken nu meer eigen vermogen in hun eigen balans op gaan bouwen (google: Basel III). Dat kunnen ze o.a. bereiken door de klanten aanzienlijk meer te laten betalen en dus (nog) meer winst te gaan maken.

Met deze EXTRA rentemarge gaat de vermogenspositie op hun balans er een stuk sneller beter uitzien. Fijn voor hen, vervelend voor u. Dat dan weer wel.

U bent gewaarschuwd, toch alvast een prettige vakantie gewenst en zuinig rijden dan maar!

Frank Wijn is oprichter van Wijn Bancair Advies en werkte 18 jaar bij diverse financiële instellingen. Zijn motto: maak klanten minstens zo slim als de bankier, liefst slimmer. En maak bankzaken transparanter, liefst goedkoper. Volg Frank ook op Twitter.