Met hulp van een eigen BV kan de rente over uw eigen woning volledig worden vergoed. Er moet wel sprake zijn van overtollig geld.

Door Arjan Thomassen 

Waarschijnlijk behoort u tot de bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking die in een eigen woning woont. De kans dat u bij de aanschaf een hypotheek hebt afgesloten bij een financiële instelling is eveneens groot. Nadeel daarvan is dat u maandelijks rente aan de bank betaalt.

Dit nadeel heeft ook weer een voordeel. Immers, de rente is aftrekbaar zodat u een deel van de betaalde rente van de fiscus vergoed krijgt. Feit blijft echter dat u altijd nog wat uit eigen zak betaalt. Kan dat niet anders, voordeliger?

Het antwoord op deze vraag kan bevestigend beantwoord worden indien u over een BV beschikt met overtollige liquide middelen. Geld dat bijvoorbeeld op de spaarrekening van uw BV geparkeerd staat maar voor de feitelijke uitoefening van de onderneming niet direct nodig is.

Geld dus dat makkelijk aan uw onderneming onttrokken kan worden, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de continuïteit van uw onderneming.

Aflossen bankschuld

Is dat het geval kunt u overwegen om het bedrag dat u bij uw bank aan schuld hebt te lenen van uw BV en daarmee de schuld bij de bank af te lossen (wel goed nagaan welk bedrag u aan boete voor vervroegd aflossen verschuldigd bent).

U verruilt in dat geval uw schuld aan de bank tegen een schuld aan uw BV. Fiscaal blijft, onder voorwaarden, deze schuld aan uw eigen BV aangemerkt als een ‘schuld eigen woning’. De rente die u dus aan uw eigen BV gaat betalen, blijft volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De voorwaarden om een en ander fiscaal goed te laten verlopen zijn beperkt: áls er maar sprake is van zakelijk handelen met uw eigen BV.

Rente

Indien u een hypotheek tegen 4 procent rente bij een bank kunt krijgen, kunt u deze rente ook bij uw eigen BV hanteren. Bent u bij het afsluiten van een hypotheek bij een bank 1 procent afsluitprovisie verschuldigd, dan mag de BV die ook eisen (en is die voor u weer aftrekbaar van de inkomstenbelasting).

Een notariële hypotheekakte is niet noodzakelijk. Volstaan kan worden met een leenovereenkomst met een zogenaamde positieve/negatieve hypotheekverklaring.

Voordeel

Waar zit nu het voordeel? Zoals gezegd, rente die u betaalt aan de bank bent u voorgoed kwijt. Rente die u betaalt aan uw eigen BV komt in uw eigen BV terecht. Eerst rendeerde het aan u uitgeleende bedrag op een spaarrekening van de BV en werd de ontvangen rente over dat bedrag belast met vennootschapsbelasting. Voor de belastingheffing op de door de BV genoten rente wijzigt niets.

Wat wel wijzigt, is dat de rente na aftrek van vennootschapsbelasting weer als dividend aan u uitgekeerd kan worden, zodat de netto hypotheeklast in privé volledig gecompenseerd wordt. Daar zit nu de lol!

Een voorbeeld:
1. Stel, u heeft 500.000 euro overtollig liquide middelen in uw BV. Deze staan op een spaarrekening die jaarlijks 2 procent rente oplevert zodat de BV jaarlijks 10.000 euro rente ontvangt.

Die rente wordt belast met 20 procent vennootschapsbelasting zodat netto 8.000 euro overblijft. Dit nettorendement als dividend uitkeren, betekent dat er 25 procent dividendbelasting verschuldigd is zodat u privé 6.000 euro in handen krijgt.

2. U heeft een hypotheek bij een financiële instelling van 500.000 euro waarop u 4 procent rente moet betalen. Jaarlijks betaalt u 20.000 euro aan de bank die u van de inkomstenbelasting mag aftrekken. In het beste geval bedragen uw nettohypotheeklasten op jaarbasis 9.600 euro omdat de fiscus 52 procent van uw rente meebetaalt.

3. Sluit u de hypotheek over naar uw eigen BV, dan betaalt u de eigenwoningrente aan uw eigen BV. Voor de BV wordt de ontvangen rente op dezelfde wijze behandeld als is beschreven onder 1. Bij u blijft de fiscale aftrekbaarheid van de rente (zie 2) in stand.

Maar door het uitkeren van het dividend (in dit geval dus 12.000 euro), wordt uw netto betaalde rente (9.600 euro) volledig vergoed (hetgeen met het dividend uit de rente die u van de bank ontving niet mogelijk was). Een wel heel voordelig kasrondje!

Het ‘oversluiten’ van uw huidige hypotheek naar uw eigen BV kan dus een voordelige optie zijn. Dit geldt overigens ook indien u op het punt staat om een nieuwe woning aan te schaffen, dan wel een bestaande woning wilt verbouwen.

Arjan Thomassen is belastingadviseur bij Accredo Belastingadviseurs BV te Eindhoven en is daarnaast als parttime universitair docent Belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Volg hem ook op Twitter.com/athomassen60.