“Het schort aan ambitie bij Nederlandse ondernemers. Ze starten een onderneming om onafhankelijk te zijn maar niet om hun bedrijf snel te laten groeien."

Door Rob Wagenaar

Dat blijkt uit onderzoek van de London School of Economics (LSE) naar ondernemerschap in Nederland waar het Financieele Dagblad over bericht.

Met dit bericht van een week of twee geleden heb ik een tijdje rondgelopen. Zelf al lang ondernemend, heb ik mijn eigen goede en mindere ervaringen met groei. Maar niet eens de ambitie hebben om je eigen bedrijf uit te bouwen, daar keek ik wel van op!

ZZP

Wat natuurlijk al geruime tijd gaande is, dat is de enorme groei van het aantal ZZP ‘ers in dit land. Waren het vroeger vooral de gekende professies, tegenwoordig komen ZZP'ers in alle beroepen voor.

En inderdaad, vele ZZP’ers hebben helemaal niet de ambitie om een onderneming te starten, hoewel dat officieel wel zo heet. Zij willen meestal gewoon in hun beroep bezig blijven, maar vinden het comfortabeler omdat vanuit een andere rechtspositie te doen.

Onafhankelijkheid

Het rapport noemt onafhankelijkheid als voornaamste reden en ik herken dat vanuit mijn eigen omgeving. Geen baas meer hebben, meer grip hebben op je eigen tijdsbesteding, geen (sociale) verplichtingen naar een organisatie, wat meer bonnetjes kunnen aftrekken. De essentie is dat men wat wil vermijden. De ambitie is niet gericht op iets willen bereiken. Maar is dat dan nog wel ondernemerschap te noemen?

Dit type zelfstandigen zoekt vooral een status quo in hun arbeidzame leven. Voldoende werk, als het even kan bevredigend werk, voldoende inkomen, tijd voor gezin en hobby’s. De problemen komen als het acquireren van nieuw werk stagneert. Soms gaat men zich ook wat eenzaam in het beroep voelen en worden er netwerken opgezocht.

Flexibilisering

Ik probeer er neutraal over te schrijven want iedereen heeft alle recht om zo zijn boterham te verdienen. En macro-economisch levert het een flexibilisering van de arbeidsmarkt op, een flexibilisering die met een versoepeling van het ontslagrecht nog niet is gerealiseerd. In die zin is de groei van het ZZP legioen ook een door de markt afgedwongen ontwikkeling. Veel ZZP'ers zijn immers min of meer gedwongen in die status geraakt.

Terug naar de studie: Nederlanders starten wel een onderneming, maar hebben niet de ambitie hem te laten groeien. Dat is niet goed voor onze economie, zoveel is ook duidelijk. Talent wordt niet ingezet om innovaties tot echte wasdom te brengen. Er worden geen lange lijnen vastgehouden, toch noodzakelijk om een positie in de markt te verwerven, groei te kunnen realiseren en werkgelegenheid voor ook de minder bedeelden te scheppen.

Risico's

Volgens het rapport is het klimaat voor ondernemerschap in dit land wel gunstig en is men niet bang om risico’s te nemen. Het wonderlijke alleen is dat men dat niet doet, dus voor dat onderzoeksresultaat geef ik niet zoveel.

De waaromvraag is natuurlijk het boeiendst. Waarom ontbreekt het aan getalenteerde mensen die met veel passie een droom proberen te verwezenlijken? Ondernemers die alles op alles zetten om in hun leven het verschil te maken en iets neer te zetten dan hen overleeft.

Zijn we verwekelijkt, verzadigd doordat we het toch te goed hebben, epicuristen en grijze muizen geworden? Reageert u eens. Dan vul ik over enkele weken een column met een bloemlezing van uw reacties!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur. E-mail: rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl