China’s kado aan het westen

De Chinese yuan is aan het stijgen. En dat lijkt een kadootje aan de Verenigde Staten en de rest van de Westerse wereld.

 

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Al jaren is de druk op China groot op haar munt in waarde te laten stijgen. De Chinese autoriteiten hebben daar officieel weinig gehoor aan gegeven.

Alle pogingen van de Verenigde Staten middels het instellen van handelsbeperkingen hebben wat dat betreft weinig tot niets uitgehaald. De beschuldiging luidt immers dat de Chinezen door het kunstmatig laag houden van de yuan hun exportpositie bevoordelen.

Volgens de Big Mac-index van The Economist is de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar nog steeds zo’n 40 procent ondergewaardeerd. Onder internationale druk hebben de Chinezen echter nooit veel gedaan.

Bandbreedte

De officiële bandbreedte waarin binnen de munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar mag fluctueren is in de loop der tijd wel iets opgeschoven. Sinds 2008 was de yuan min of meer gekoppeld aan de Amerikaanse dollar op een koers van 6,83 yuan tegen de dollar.

Onder druk hebben de Chinezen nooit veel gedaan, maar in stilte zijn ze toch aan het opschuiven. Sinds de zomer van vorig jaar valt er namelijk beweging in de wisselkoersverhouding te constateren. De yuan is aan het stijgen.

Toestemming

Er gaan nu minder dan 6,50 Yuan in een dollar, een stijging ten opzichte van de Amerikaanse munt van 5,8 procent. Het betekent dat de autoriteiten in China daar toestemming voor hebben gegeven, want er is geen vrije inwisselbaarheid van de yuan.

Hoe mooi dit ook lijkt, toch zijn het waarschijnlijk vooral binnenlandse factoren die de Chinezen hiertoe hebben aangezet. De Chinese economie vertoont immers tekenen van oververhitting.

De prijzen van vastgoed blijven stijgen en de inflatie is hoger dan de autoriteiten lief is. Als de vaste koppeling aan de dalende dollar in stand gehouden zou worden, moeten de Chinezen steeds dollars blijven kopen (en Amerikaanse staatsleningen!).

Op z'n Chinees

Dat is niet eindeloos vol te houden, want hierdoor overstroomt de Chinese economie met liquiditeiten en worden de binnenlandse problemen juist groter. Daarom lijkt er een geleidelijke loskoppeling plaats te vinden, zij het op z’n Chinees. Dus, via de weg van de geleidelijkheid en binnen een bandbreedte.

Natuurlijk hebben de Chinese autoriteiten al diverse malen de rente verhoogd. Datzelfde geldt voor de reserveverplichtingen van banken, maar de inflatie is met 5,4 procent nog niet in toom. Het percentage ligt nog ruim boven de gewenste 4 procent van de autoriteiten.

Met een sterke yuan zal de inflatie eenvoudiger in toom gehouden kunnen worden. De inkoop van grondstoffen als metalen, olie, steenkool en natuurlijk ook landbouwproducten wordt immers goedkoper.

Export

De export wordt echter wel duurder en daardoor zullen Chinese exporteurs een probleem krijgen. Maar, in overeenstemming met het meest recente vijfjarenplan schakelt de Chinese economie langzamerhand over van een exportgedreven economie naar een consumptiegedreven economie. En, daar helpt een sterke yuan zeker bij.

Het maakt de Chinezen immers rijker. Dat is een zegen voor de westerse producenten van (luxe) goederen. Maar ook binnen de Chinese landsgrenzen komt het goed van pas. De lonen hoeven nu minder verhoogd te worden, een proces dat al een tijdje in volle gang is, omdat de werknemers door de duurdere Yuan vanzelf meer te besteden krijgen.

Schulden

Voor de Amerikanen wordt het moeilijker om kritiek te hebben op de Chinese autoriteiten. De Verenigde Staten lijkt het stokje van China over te nemen in de wedstrijd wie de goedkoopste munt heeft. De Verenigde Staten laten door de zwakke dollar de rest van de wereld voor hun schulden opdraaien.

Die overweging heeft op de achtergrond ongetwijfeld meegespeeld toen de Fed besloot nog eens 600 miljard dollar in de economie te pompen. Daar doet de uitspraak van Bernanke dat: ‘een sterke dollar in het belang is van de Amerikaanse economie’, weinig aan af.

Inflatie

Doordat Amerikaanse producten goedkoper worden, stijgt de export en kunnen Amerikaanse multinationals recordwinsten realiseren. Een oplopende inflatie wordt op de koop toegenomen, want daardoor worden de Amerikaanse schulden vanzelf minder.

Een sterkere yuan lijkt een kadootje aan de Verenigde Staten en de rest van de Westerse wereld. Deze dagen ontvangen de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën Clinton en Geithner een aantal hooggeplaatste Chinese bestuurders. Ook zij zullen de ontwikkelingen met plezier hebben opgemerkt.

Oplossing

Kort door de bocht is de stilzwijgende opwaardering van de yuan wellicht de belangrijkste gebeurtenis in de financiële wereld van de laatste tijd. Een sterkere yuan kan veel van de wereldproblemen oplossen die ten grondslag lagen aan de kredietcrisis en waaraan (nog) niet veel is gedaan.

De grote onevenwichtigheid in de wereldeconomie in de vorm van de enorme overschotten op de Chinese betalingsbalans als gevolg van de goedkope export en de enorme tekorten op de Amerikaanse als gevolg van de (te) dure export en vooral te veel import, verdwijnen als het ware als sneeuw voor de zon.

De wereld wordt niet langer overspoeld met liquiditeiten Doordoor kan het inflatieprobleem, en niet alleen in China, dan langzamerhand weer in de kast.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp

 

NUwerk

Tip de redactie