Momenteel schitteren de landen die zich bovengemiddeld toeleggen op het produceren van goederen.

Door Fred Huibers | HEK Value Funds

Duitsland, China en andere Aziatische exportkampioenen staan zij aan zij met grondstoffenproducenten zoals Australië, Brazilië, Argentinië en olieproducenten te glimmen op het hoogste treedje op het erepodium.

Steeds vaker wordt beweerd dat het produceren van goederen de voorrang moet krijgen boven dienstverlening. Is het terecht dat industriepolitiek bovenaan de politieke agenda staat?

Banen

Tussen 1990 en 2008 werden er in de Verenigde Staten per saldo 27,3 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Vrijwel alle banen waren in de dienstensector; namelijk 26,7 miljoen nieuwe banen.

Het beeld in andere landen van de OESO is vergelijkbaar met dat van de Verenigde Staten. In de (maak)industrie kwamen er per saldo nauwelijks banen bij. Per saldo, omdat er wel degelijk nieuwe arbeidsplaatsen bijkwamen maar evenveel banen ook weglekten naar het buitenland.

Omdat niet-OESO landen zoals China en Brazilië laagwaardige productie konden uitvoeren tegen maar een fractie van de (loon)kosten in de rijke landen, werden veel productieprocessen naar die opkomende markten verplaatst. Wat overbleef - en verder uitgebreid werd - waren hoogwaardige posities in bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling.

Toegevoegde waarde

Dat blijkt ook uit de cijfers. De toegevoegde waarde per werknemer in de industrie is gestaag omhoog gegaan. Welsiwaar zijn er per saldo geen banen in de Amerikaanse industrie bijgekomen, het totaal geproduceerde waarde van goederen is tussen 1980 en 2009 verdubbeld.

Daarmee is Amerika niet achtergebleven bij de industriespecialist Japan. Overigens levert de Amerikaanse industrie nog altijd de grootste productie van alle economieën ter wereld.

Innovatie

Ook is het een misvatting dat de industrie vooral voor innovatie verantwoordelijk is en dat daarom de industrie voorrang moet krijgen op dienstverlening. Retailers, softwarebedrijven, logistieke dienstverleners en zelfs de landbouw komen regelmatig met innovatie die een grotere impact heeft dan in een sector zoals bijvoorbeeld de auto-industrie.

Tot slot wordt vaak vergeten dat een deel van de dienstverlening zich leent om uitgevoerd te worden naar de snelgroeiende opkomende markten.

Naarmate die landen rijker worden, groeit de behoefte aan bijvoorbeeld verzekeringen. Daar kunnen landen als Nederland, Duitsland, het VK en de VS met hun concurrende grote verzekeringsmaatschappijen goed op inspelen.

Fred Huibers is partner bij HEK Value Funds