Een uniform BTW-tarief is een verbetering, maar bij de omzetbelasting valt nog meer winst te behalen.

Door Arjan Thomassen

Onlangs gaf onze Staatssecretaris van Financiën aan nog deze kabinetsperiode het lage BTW-tarief te willen optrekken van 6 procent naar 8 procent. Achterliggende gedachte is de verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie.

Door verhoging van de tarieven, met als uiteindelijk doel te komen tot één uniform BTW-tarief van 19 procent voor alle producten en diensten, kunnen diverse kleine belastingen worden afgeschaft (denk onder meer aan de verpakkingsbelasting, de frisdrankbelasting en de belasting op leidingwater). Mooi, weer een administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven!

Omzetbelasting

Als we het nu eens echt over een administratieve lastenverlichting zouden hebben, zou ik de Staatssecretaris een rigoureuze wijziging van de heffingsmethodiek van de omzetbelasting in overweging willen geven. De huidige wijze van omzetbelastingheffing, die weliswaar steunt op Europese regelgeving, is administratief zeer bewerkelijk en fraudegevoelig.

Zo fraudegevoelig zelfs dat het de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks vele miljarden euro's kost. Schattingen daarover lopen uiteen van enkele miljarden euro’s tot meer dan honderd miljard euro. Bovendien werkt de fraude ook nog eens concurrentievervalsend.

Verkoopprijs

Wat houdt mijn rigoureuze wijziging dan in? We vervangen het huidige zogeheten niet cumulatieve cascadestelsel, waarbij elke belaste ondernemer omzetbelasting berekent over zijn verkoopprijs en deze, onder aftrek van de in zijn aankoopprijs begrepen omzetbelasting, afdraagt aan de belastingdienst, door een heffing bij de eindverbruiker.

De belaste ondernemer brengt dan alleen omzetbelasting in rekening als hij goederen of diensten levert aan een particulier of een vrijgestelde ondernemer. Omzetbelasting wordt alleen dan door de leverancier in rekening gebracht, als de afnemer niet een door de belastingdienst afgegeven verklaring van belast ondernemerschap kan overleggen.

Utopie

De gedachte achter een eindheffingsysteem is simpel, doch de uitvoering zal waarschijnlijk een utopie blijven. De eerste en misschien wel belangrijkste beperking is de Europese regelgeving. De geharmoniseerde omzetbelastingwetgeving in Europa zal op de schop moeten en de vraag is of we daar alle handen voor op elkaar krijgen.

Daarnaast zijn er nog tal van praktische zaken die om een oplossing vragen, zoals: hoe om te gaan met afnemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten?

Neemt men vereenvoudiging als uitgangspunt dan is elk gewenst systeem met enige goede wil in te voeren. Als vereenvoudiging uitmondt in een hoofdregel met 100 uitzonderingen, kan men beter bij het oude systeem blijven. De politiek beslist uiteindelijk!

Arjan Thomassen is belastingadviseur bij Accredo Belastingadviseurs BV te Eindhoven en is daarnaast als parttime universitair docent Belastingrecht verbonden aan Maastricht University. Volg hem ook op Twitter.com/athomassen60