Na een periode een relatief stil bestaan te hebben geleid, mogen alternatieve beleggingen zich weer in een groeiende belangstelling verheugen.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

In het vierde kwartaal ontvingen hedgefondsen wereldwijd een recordinstroom van 149 miljard dollar. Hedgefondsen doen hun voordeel met de lage rente en de zoektocht naar alternatieven.

Eén van de belangrijkste argumenten dat wordt aangevoerd om in hedgefondsen te beleggen is dat van risicospreiding. Veel beleggers zijn op zoek naar veiligheid en hedgefondsen lijken veelal stabielere rendementen te geven dan de aandelen- en obligatiemarkten.

Onrust

Zo houdt een aantal beleggers door de onrust in de wereld en op de beurzen er rekening mee dat de koersstijgingen zich niet ongebreideld zullen voortzetten. Er zijn voldoende argumenten voorhanden om die opvatting te onderbouwen. Zo bevinden de winstmarges zich in de Verenigde Staten bijna op recordhoogte.

Onlangs bereikten de koersen van 60 Amerikaanse aandelen de hoogste koers in 52 weken. Logisch dus dat de vraag rijst hoe veel stijgingspotentieel er nog is. Zeker als in de Verenigde Staten de huidige ronde kwantitatieve verruiming niet zal worden voortgezet en nog niet duidelijk is wat de impact van de gestegen grondstofprijzen op de toekomstige winstontwikkeling zal zijn.

Definitie

Een exacte definitie van een hedgefonds is niet te geven. De oorspronkelijke hedgefondsen waren bedoeld om, ongeacht de marktrichting, het neerwaarts risico en de volatiliteit te beperken, spreiding in portefeuilles aan te brengen en een degelijk absoluut rendement te realiseren.

Het financiële risico van een belegging werd geheel of gedeeltelijk afgedekt door een tegengestelde transactie. Het geld werd hoofdzakelijk verdiend door te profiteren van de prijsverschillen tussen gerelateerde effecten.

Varianten

Sinds het ontstaan van deze oorspronkelijke hedgefondsen zijn er veel varianten in het leven geroepen. Elk van de duizenden hedgefondsen die wereldwijd bestaan, heeft zijn eigen investeringsstrategie die het type investeringen bepaalt. Niet iedere variant doet het in ieder beursklimaat even goed. Er bijvoorbeeld ‘long only’ fondsen, ‘absolute return’ fondsen en ‘long/short’ fondsen.

Deze laatste stijl is de grootste qua beheerd vermogen. Er wordt hierbij ingespeeld op de onderwaardering van een aandeel door dat aandeel te kopen, terwijl tegelijkertijd een vergelijkbaar (overgewaardeerd) aandeel verkocht wordt (short gaan). Het verschil tussen beide aandelen is dus van belang. Omdat dit soort hedgefondsen nooit volledig long of short gaat zijn ze maar in beperkte mate gevoelig voor het beurssentiment.

Tenslotte is er het fund of funds. Dit type multi manager- dan wel multi strategy-fonds maakt door te beleggen in verschillende hedgefondsen deze markt ook voor kleinere beleggers toegankelijk. 

Niet zaligmakend

Wat mij betreft zijn hedgefondsen, net als alle overige fondsen overigens, zeker niet zaligmakend. Zo moet het kostenaspect, toch een veel besproken onderwerp de laatste tijd, in de beschouwing worden betrokken.

Hedgefondsen zijn namelijk verre van goedkoop. Veelal is er sprake van een vaste basisbeloning voor de fondsmanager, die, afhankelijk van de waardeontwikkeling van het fonds wordt aangevuld met een performance fee. Een beheervergoeding van 2 procent en 20 procent prestatiebeloning is heel gebruikelijk bij hedgefondsen.

Op basis van gegevens van eind vorig jaar kwamen volgens Beleggers Belangen de gemiddelde beheerkosten van hedgefondsen op ongeveer 1,6 procent uit, terwijl de gemiddelde prestatiebeloning ongeveer 18,9 procent bedroeg. Dat is goed kersen eten voor de beheerder.

Aanvulling

Hedgefondsen kunnen een goede aanvulling vormen op een effectenportefeuille, omdat ze qua risicoprofiel afwijken van directe aandelen- en obligatiebeleggingen. Toch zijn ze lang niet voor iedereen geschikt, al was het maar om de vaak hoge minimale inleg.

Doordat er vaak gewerkt wordt met geleend geld zijn lang niet alle hedgefondsen dagelijks verhandelbaar en zit uw geld dus vaak voor langere tijd vast. Hierdoor kan er potentieel een hoger rendement worden behaald, maar als het misgaat, zijn de gevolgen ook extra groot.

Failliet

Het recente verleden heeft daar genoeg voorbeelden van opgeleverd en veel beleggers zitten nog op de blaren. Van alle in omloop zijnde hedgefondsen is de afgelopen jaren ruim 20 procent failliet gegaan.

Doe daarom altijd goed uw huiswerk voor u een investeringsbeslissing neemt. Net zoals met andere beleggingen is het belangrijk het oorspronkelijke beleggingsdoel voor ogen te houden.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp