Google heeft aangekondigd dat zij dit jaar een recordaantal nieuwe mensen wil aantrekken. Niet alleen meer maar ook anders ingestelde mensen.

Door Fred Huibers | HEK Value Funds

 

Een baan zoeken bij Google is geen sinecure. Gemiddeld moeten kandidaten 12 tot 14 interviews afleggen tijdens de sollicitatieprocedure. Daarbij worden intellectuele puzzels vaak door interviewers gebruikt om het kaf van het koren te scheiden.

Volgens velen heeft dit geleid tot een wat geïsoleerde en soms zelfs als arrogant ervaren organisatie. Ook zou het monocultuur in de hand werken. Bollebozen zoeken doorgaans andere bollebozen om mee te werken.

Nieuwe wind

Volgens Lazlo Bock, hoofd Human Resources van Google, heeft men besloten om de selectieprocedure voor nieuw personeel drastisch te veranderen. Er mogen voortaan niet meer dan vijf interviews afgenomen worden.

Verder wordt de nadruk gelegd op de selectie van personen die aantoonbaar ondernemende kwaliteiten in huis hebben. Daarmee wil Google mensen aantrekken die weer de entrepreneurial spirit in de organisatie blazen.

Te veel mensen vonden dat Google log en bureaucratisch geworden was. Google hoopt dit jaar veel meer mensen aan te nemen dan in het vorige recordjaar 2007. Toen werden 6300 nieuwe werknemers aangetrokken.

Dat moet op zich geen probleem zijn. Per week solliciteren 75000 mensen naar een baan bij Google.

Fred Huibers is partner bij HEK Value Funds