Het zou mij niet verbazen als zonne-energie ooit een grotere markt wordt dan windenergie – ik zou zeggen zelfs binnen 10 jaar.

Door Edwin Koot

In 2010 was het wereldwijde marktvolume voor windenergie 41 Gigawatt. Dit was een kleine 7 procent hoger dan het volume dat in recordjaar 2009 geïnstalleerd werd. In 2010 was de fotovoltaïsche zonne-energie markt 14,5 Gigawatt, een groei van meer dan 90 procent vergeleken met 2009.

De windenergiemarkt bereikte deze marktgrootte in 2006, wat zou suggereren dat zonne-energie maar 4 jaar achter ligt in haar ontwikkeling. In 2009 was dit ‘gat’ nog 7 jaar: het marktvolume van iets meer dan 7 Gigawatt nieuw geïnstalleerde zonne-energie was al in 2002 door de windenergiemarkt bereikt.

Wind – en Zonne-energie: Vergelijkbare Groeicurves

Als je naar de groeicurves van beide technologieën kijkt, zien we veel vergelijkingen (zie de grafiek hieronder). Beiden hebben de fases doorlopen van aantrekklijke subsidies, het exploderen van individuele markten, en het omgaan met het verlagen van de subsidies.

Echter, over het algemeen en op een wereldwijd vlak heeft de windenergiemarkt en nu ook de markt voor zonne-energie alleen maar groei laten zien.

Het lijkt nu dat zonne-energie de windgroeicurve aan het inhalen is. Als we naar de toekomst kijken, is de verwachting dat de windenergiemarkt de komende jaren met 9-15 procent zal groeien.

Het zal in 2014 een volume van rond de 60 Gigawatt bereiken. Zonne-energie daarentegen kan tegen die tijd zelfs een marktvolume van 36 Gigawatt hebben.

windversuszon grafiek
Grafiek: Trendlijnen nieuw geïnstalleerde energie. Windenergie versus zonne-energie: 9 jaar verschil

Geen marktafname

Het feit dat de windenergiemarkt geen afname heeft laten zien sinds 1996, is helemaal bemoedigend. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat de markt voor zonne-energie zal afnemen. Duurzame energie is een sector die gemaakt is om te groeien. Gelooft iemand dat duurzame energie de komende jaren zijn belang zal verliezen?

Of dat olieprijzen zullen dalen omdat makkelijk aan de vraag naar olie kan worden voldaan door de productie capaciteit te vergroten? Of dat er makkelijk aan een groeiende energievraag kan worden voldaan door middel van nieuwe kool- en kerncentrales?

Of dat de alsmaar groeiende wereldbevolking makkelijk met fossiele brandstoffen kan worden voorzien? En daarnaast is er nog het CO2 probleem dat een behoefte aan schone energie creëert.

trendlines

De zon is betrouwbaarder

Als duurzame energie over het algemeen, en windenergie in het bijzonder, de trend zet voor de wereldwijde zonne-energie-markt kunnen we verwachten dat de zonne-energiemarkt in de komende 5 jaar zal groeien tot een jaarlijks geïnstalleerd vermogen van meer dan 50 Gigawatt.

Het zou mij niet verbazen als zonne-energie ooit een grotere markt wordt dan windenergie – ik zou zeggen zelfs binnen 10 jaar. Zonne-energie is veelzijdiger omdat het op veel meer verschillende manieren kan worden ingezet.

Naast de grootschalige projecten die de windenergiemarkt aandrijven heeft zonne-energie ook een goede toekomst in gedecentraliseerde (kleine) energietoepassingen, in kleine toepassingen die wel of niet via het energienet lopen, en in een brede hoeveelheid producten.

Daarnaast is de zon uiteindelijk betrouwbaarder en voorspelbaarder dan de wind. Het is immers moeilijk om de wind te voorspellen, maar je kunt er vrij zeker van zijn dat de zon elke dag schijnt...

Edwin Koot is zonne-energie-expert en CEO van Solarplaza, een informatieplatform voor de zonne-energiesector. 21 april organiseert Solarplaza The Solar Future, een conferentie over de staat van de wereldwijde zonne-energiemarkt.