Werkgevers vragen vaker om een Verklaring Omtrent Het Gedrag. Maar wat als steeds meer werknemers die niet krijgen? We hebben ze hard nodig.

Door Walther Ploos van Amstel | Delaatstemeter.nl

Criminaliteit onder jongeren neemt toe. In totaal is 23 procent van alle Nederlandse jongens onder de 22 jaar in aanraking geweest met de Politie.En helaas is de recidivekans hoog.

In de grote steden is het probleem nog veel groter. Steeds meer sollicitanten in retail, horeca en logistiek kunnen geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Onoplosbaar?

De overheid heeft vele jeugdprojecten opgezet om jongeren op het rechte pad te brengen. Maar helaas zonder resultaat. Meestal vallen de jongeren na enige tijd weer in de criminaliteit. Het lijkt onoplosbaar.

Maar, wat betekent dit nu voor bedrijven? Volgens Nationale Nederlanden heeft bijna 4 van de 10 ondernemers te maken met stelende medewerkers. Alleen al de transportsector leidt elk jaar een half miljard schade door diefstal volgens verzekeraar TVM.

Om die risico’s in de greep te houden vragen werkgevers om een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) en worden boefjes geregistreerd in waarschuwingsregisters. Voor hun blijft de poort dicht.

Goed gedrag

Een VOG geeft aan dat het gedrag van de medewerkers geen belemmering vormt voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.

Je krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Ben je wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.

Veel sectoren maken zich zorgen over een mogelijk personeelstekort. Dat probleem wordt steeds nijpender. Stel je eens voor dat 25 tot 50 procent van je personeel de VOG niet krijgt?

Polen

Of, dat een personeelslid alsnog in aanraking komt met de politie. Dan maar terugvallen op Poolse uitzendkrachten en de jongeren zonder VOG thuis op de bank laten zien? 

Ik ben nieuwsgierig welke bedrijven in het HRM-beleid hieraan aandacht besteden? Wie werkt met de Recidive InschattingsSchalen (RISc) die helpen bij een analyse van de echte risico’s bij een medewerker zonder VOG.

Wie traint leidinggevenden in het omgaan met, en begeleiden van de boefjes op de werkvloer? Welke uitzendbureaus werken nu al samen met de Reclassering bij het werven, selecteren en begeleiden van medewerkers? Gedrag kun je immers veranderen met drang en dwang. Dat is maatschappelijk wel verantwoord.

Het zittende kabinet vindt dat daders in hun eigen omgeving moeten worden aangepakt. In hoeverre zou het bedrijfseven daarbij kunnendaarin een rol kunnen vervullenaansluiten?

In de logistieke sector

Het is tijd voorwachten op de eerste MKB Nederland-cursussen ‘Boefjes voor Dummies’, snuffelstages voor managers in de jeugddetentie en met mede-ondernemers van het VNO-NCW een dag op stage met straatcoaches.

Het is hard nodig nu al bijna een kwart van de nieuwe medewerkers iets op zijn kerfstok heeft.

Walther Ploos van Amstel is docent logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam en supply chain expert bij TNO Mobiliteit en Logistiek. Volg Walther ook op Twitter.com/Delaatstemeter