Voor het eerst in maanden wist Ben Bernanke onlangs met zijn woorden de beurs niet omhoog te praten.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

In zijn toespraak voor de Amerikaanse Senaat stelde hij dat de kerninflatie weliswaar nog laag blijft, maar dat hij niet zal schuwen in te grijpen als de inflatie ongewenst oploopt. Dat wakkerde bij veel beleggers de vrees aan dat de Fed eerder dan verwacht de rente zal optrekken.

De inflatie loopt vooral op door de snelle stijging van de olieprijs en dat wordt weer ingegeven door de onrust in het Midden Oosten.

Benzineprijzen

Ondanks dat de benzineprijzen in Nederland de hoogste niveaus ooit bereikten, verwacht ik net als Bernanke dat de huidige prijsstijgingen overtrokken zijn. Tenminste, zolang de onrusten zich niet als een olievlek verspreiden over de rest van de regio.

Tot nu toe gaat het echter slechts om kleine verstoringen in de aanvoer van olie, die eenvoudig door andere OPEC-landen op te vangen is. Zoals voormalig bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer van Shell tijdens een bijeenkomst aan de Universiteit van Amsterdam ook aangaf, is er wereldwijd geen fysiek tekort aan olie en zullen mogelijke problemen in de toevoer slechts tijdelijk van aard zijn.

Persoonlijk denk ik dan ook niet dat de machtigste man ter wereld zo snel op de rem zal trappen, te meer omdat de hoofddoelstellingen van de Fed het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid zijn.

Bedreiging

Natuurlijk vormen hoge grondstofprijzen een bedreiging voor de economische groei. Daarom zal hij niet schromen in te grijpen als de prijsstijgingen teveel vat krijgen op de economische groei.

Voorlopig staan echter het vlot trekken van de huizenmarkt en de banengroei hoger op Bernanke’s prioriteitenlijst. Het bedrijfsleven staat er bovendien ijzersterk voor en het bankwezen kan steeds meer zonder de steun van de overheid.

Met de economische groei lijkt het de goede kant op te gaan, getuige de inhoud van het meest recente ‘Beige Book’ van het Amerikaanse stelsel van centrale banken. De groei wint aan momentum en de Fed verwacht dat deze dit jaar op 3,5 tot 4 procent zal uitkomen.

Inmiddels is de helft van de in november aangekondigde tweede ronde kwantitatieve verruiming van 600 miljard dollar besteed.

Effect

Alleen al de aankondiging ervan sorteerde veel effect. Wat dat betreft kunnen de wereldwijde aandelenmarkten Bernanke dankbaar zijn voor de memorabele rally die zij sinds augustus vorig jaar hebben doorgemaakt.

Nu passen hogere aandelenprijzen natuurlijk prima in het grotere plan van de Fed. Hogere aandelenkoersen doen immers de waarde van bezittingen van consumenten en het vertrouwen toenemen, wat weer een stimulans kan zijn om meer uit te geven.

Dat leidt op zijn beurt tot hogere inkomsten en winsten voor bedrijven, wat weer een verdere ondersteuning vormt voor de economische expansie, werkgelegenheid en huizenprijzen.

Het lage recordniveau van de rente heeft niet alleen de financieringslasten van huiseigenaren en het bedrijfsleven verlaagd, het heeft ook beleggers uit het ‘veilige’ spaargeld gelokt. Aan de andere kant moet niet vergeten worden dat het ook een teken is dat de centrale bankiers nog steeds erg bezorgd zijn over de kwetsbaarheid van het economisch herstel.

In tegenspraak

Dat laatste lijkt dan weer in tegenspraak te zijn met de toch overwegend optimistische stemming die op de aandelenbeurzen onder beleggers heerst. Met de miljarden die veel Amerikaanse ondernemingen her en der op de balansen hebben staan, is er een bodem onder de koersvorming komen te liggen.

Zolang de rente op kasgeld zo laag is en investeringen van de belasting kunnen worden afgetrokken, is het voor hen extra interessant om op overnamepad te gaan. Dit maakt beleggen in Amerikaanse aandelen interessant.

Er komt mijns inziens pas een kink in de kabel als de Fed gedwongen wordt eerder dan verwacht de rente te moeten verhogen of als er tekenen komen van een haperende economische groei.

In Europa hintte Trichet recent op een verhoging van de rente komende april. Nu zal de renteverhoging nog niet substantieel zijn, maar toch zullen aandelenbeleggers op hun hoede zijn. Het lot van beleggers in Amerikaanse aandelen ligt in de handen van Bernanke. Het kopen van effecten staat gelijk aan het inzetten op Ben.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp