NYSE Euronext en Deutsche Börse willen fuseren. De fusie zou een aandelenruil met een waarde van 25 miljard dollar betekenen.

Door Fred Huibers | HEK Value Funds

Een nieuw op te richten houdstermaatschappij zou voor 40 procent eigendom worden van de NYSE Euronext aandeelhouders en voor het overige deel van de aandeelhouders van de Duitse beurs zijn.

Tijdens de persconferentie heeft de bestuursvoorzitter van Deutsche Börse, R. Francioni, meerdere malen herhaald dat het een fusie en geen overname van NYSE Euronext betreft.

Bestuurszetels

Hoewel de Duitsers zestig procent van de combinatie krijgen, zijn de bestuurszetels precies 50/50 verdeeld. In de VS is er weerstand tegen deze voorgenomen transactie. Veel Amerikanen zien het icoon van Wall Street in vreemde handen komen.

Toch wordt niet verwacht dat de aandeelhouders van de beurzen de fusie tegen zullen houden. Daarvoor zijn de voordelen eenvoudigweg te groot. Door de fusie denken de beurzen 400 miljoen dollar aan kostenbesparingen te kunnen realiseren.

Daarnaast zou de gezamelijke omzet ook nog een positieve impuls krijgen van ruim 100 miljoen dollar als gevolg van zogeheten cross-selling. De verwachting is dat afnemers van de diensten van Deutsche Börse meer diensten van NYSE Euronext zullen gaan afnemen en vice versa.

Weerstand

Niet zozeer de aandeelhouder maar eerder de toezichthouder zou roet in het eten kunnen gooien. Door de fusie ontstaat de grootste beurs ter wereld. De toezichthouder zou wel eens kunnen oordelen dat de combinatie te dominant wordt en daarom eisen dat delen worden afgesplitst. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de in het vooruitzicht gestelde fusievoordelen duidelijk lager uitvallen.

Er is echter een ontwikkeling waarmee de bezwaren van de toezichthouders gepareerd kunnen worden. Wereldwijd is er een onmiskenbare concentratietrend te zien. Onlangs kondigde de London Stock Exchange het samengaan met de beurs van Toronto aan.

De beurs van Singapore zou willen fuseren met de Australische beurs en twee grote alternatieve beurzen, Bats Europe en Chi-X zijn ook in gesprek om samen te gaan.

Motivatie

Het is de opkomst van deze alternatieve beurzen die NYSE Euronext en Deutsche Börse heeft bewogen om samen te gaan. In Amerika is inmiddels circa 70 procent van de beurshandel gemigreerd naar de alternatieve handelsplatfoms.

In Europa is het aandeel van de alternatieve beurzen kleiner maar laat wel een sterke groei zien. Door de fusie krijgen NYSE Euronext en Deutsche Börse meer financiële ruimte om de concurrentie aan te gaan met de alternatieve beurzen.

Mogelijk leidt dat tot lagere handelstarieven. Per slot van rekening verliezen de gevestigde beurzen vooral marktaandeel omdat zij relatief hoge tarieven rekenen. Er is echter geen zekerheid dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren.

Fred Huibers is partner bij HEK Value Funds