Het nieuwe werken is in de mode. De kreet is alweer een paar jaar oud, maar er wordt nog steeds volop invulling aan gegeven.

Door Rob Wagenaar

Ook in mijn omgeving zie ik de nieuwe werkplekken ontstaan en wordt er op allerlei manieren ingespeeld op een ander patroon van “naar je werk” gaan. Maar de basis van de hele gedachte vergeten we wel eens. Er is namelijk een nieuwe werker ontstaan!

In de afgelopen jaren is het werk en werkbeleving voor veel mensen behoorlijk op de schop gegaan. Zowel in de werk-privé balans, in de wijze waarop het werk wordt gedaan als ook in het soort werk dat opkomt zijn belangrijke veranderingen ontstaan.

Daarmee samenhangend zien we nu andere functies en een andere werkinvulling: de nieuwe werker ontpopt zich. Ik ga de verschillende aspecten langs.

Werk – Privé in een andere balans

Ik zie het jonge gezin met kinderen waarbij beide ouders -officieel- 4 dagen of minder werken tot norm worden verheven. De klassieke rolverdeling is passé.

Voor veel gezinnen is logistieke planning een dagelijkse opgave. Passen en meten, waarbij flexibiliteit in de baan cruciaal is. Ik zie de huidige dertigers en veertigers veel meer belang hechten aan een veelzijdig leven en dus minder over hebben voor een carrière alléén. De functie moet daar natuurlijk in meeveren.

“Ich habe immer Dienst”

De elektronica krijgt steeds meer grip op ons doen en laten. Werk kan overal en altijd gebeuren en velen kijken daar ook zo tegen aan. De grenzen van een 9.00 -17.00 baan vervagen.

Werkgevers trachten nu op een andere manier inhoud te geven aan zowel sociale interactie als aan “control” en controle. Op dat vlak moet er nog veel gebeuren, maar de klok zetten we niet meer terug. Na het skiën nog even wat mailtjes wegwerken! Werk is waar jij bent.

Informatie en kennis zijn de “name of the game”

Nederland wordt steeds meer een kennis- en informatie-economie. Dat betekent dus ook banen in deze sfeer. Samen met de internationalisatie wordt werken steeds meer informatieverwerking op alle momenten van de dag.

De snelheid wordt steeds hoger, ook in het weekend wordt er een antwoord verwacht. Superflexibele werknemers (partners in de firma?) geven inhoud aan deze eis door te leveren wanneer het nuttig en noodzakelijk is.

Als we deze hoofdaspecten samenpakken dan ontstaat een soort werk en een baan die we 10 jaar geleden niet voor mogelijk hielden. Natuurlijk, dit geldt niet voor een ieder en ook niet iedereen kan en wil hierin mee. Maar dit soort nieuw werk groeit gestaag en daarmee krijgen we meer nieuwe werkers.

Aan het begin

We staan nog slechts aan het begin van wat dit betekent voor allerlei structuren en systemen waarmee we nu nog volop leven. De werkplek is maar één aspect.

Hoe gaan we deze nieuwe werkers beoordelen? Wat gebeurt er met het bijhouden van de werktijden? Hoezo koffiepauzes? Wordt er niet tussendoor op marktplaats gehandeld? Veiligheid van het bedrijfskapitaal? Opleiding en competenties?

Wanneer zie je dat iemand over de rooie raakt? Allemaal vragen bij het groeien van het aantal nieuwe werkers. Timemanagement cursussen: die gaan gouden tijden tegemoet!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur. E-mail: rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl