In de afgelopen maanden zijn de prijzen van diverse landbouwproducten explosief gestegen. Velen waarschuwen voor de oplopende inflatie die de stijging als gevolg zal hebben.

Door Fred Huibers | HEK Value Funds

Vooral in landen waar het gemiddelde inkomen lager is, wordt de stijging van de voedselprijzen direct voelbaar in de portemonnee.

Maar ook voedingsbedrijven als Unilever hebben moeite om hun winstmarge te behouden als gevolg van de stijgende voedselprijzen.

Schril contrast

De inflatoire druk is het grootst in landen waar een aanzienlijk deel van het besteedbaar inkomen opgaat aan voeding. In India bijvoorbeeld stijgen de prijzen zodanig sterk, dat de centrale bank aldaar de rente nu al zes keer op een rij heeft moeten verhogen. Geen goed nieuws voor de economische groei.

Het restrictieve monetaire beleid staat in schril contrast met dat van het Westen. Daar is de rente al sinds jaar en dag extreem laag en zijn de Amerikanen zelfs overgegaan tot kwantitatieve verruiming, wat in de praktijk betekent dat er nog meer geld in de economie gepompt wordt.

Valuta-oorlog

De ruime monetaire politiek in het Westen en het duidelijk restrictievere beleid in landen zoals bijvoorbeeld India, Brazilië en China, leidt tot sterkte mutaties in de wisselkoersen.

De valuta van de opkomende landen stijgen de afgelopen tijd sterk ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Dit betekent niet veel goeds voor de opkomende landen waar de export een groot deel van economische groei moet dragen.

Steeds meer landen klagen over de oplopende valuta en gaan over tot allerlei restricties om de wisselkoers te drukken. Brazilië heeft - tot twee maal toe - bijvoorbeeld de belasting voor buitenlandse kopers van financiële waardepapieren sterk verhoogd.

Lichtpunt

Zijn de oplopende voedselprijzen nu alleen maar slecht voor de opkomende markten? Niet helemaal. In deze landen is nog altijd een groot deel van de bevolking actief in de landbouw. Zij profiteren wel degelijk van de hoge voedselprijzen.

En niet alleen op de korte termijn; ook op de langere termijn. Als de landbouwproducten langere tijd duurder blijven, kunnen en durven de boeren over te gaan tot broodnodige investeringen in betere machines en kunstmest.

En uiteindelijk komt dat ons allemaal ten goede. Er dreigt op de langere termijn namelijk een chronisch voedseltekort.

Fred Huibers is partner bij HEK Value Funds