Een goed team kan goed onderling strijden en er naar buiten toch als eenheid uitzien.

Organisaties worden vaak geleid door teams, managementteams met een baas als voorzitter. “Teambuilding” is een populaire activiteit om het team tot een eenheid te smeden.

Maar het is veel belangrijker om als team onderling goed te leren strijden, van mening te verschillen en te vechten voor je standpunt. En er dan als team sterker uit te komen en effectiever te zijn in de actie naar buiten.

Het zetten van “apen op de schouder” is een mooie metafoor voor het afschuiven van taken en verantwoordelijkheden. Het gebeurt frequent; zowel horizontaal als verticaal, naar beneden en naar boven. Vooral met zaken die functie- of afdelingoverstijgend zijn.

Eén visie

Organisaties zijn opgesplitst in functies, specialismen, branches, noem maar ook. Maar als het goed is, functioneert de organisatie ook als één geheel, met één visie en één set van doelstellingen. Met een coherente set van “hoe wij de dingen doen”.

Alle onderdelen dienen gecoördineerd te worden om deze eenheid te bereiken, dat gaat niet vanzelf. De opdeling in functies zorgt er echter voor dat er gesuboptimaliseerd wordt: men jaagt de eigen deeldoelstellingen na.

En als het toch lastig wordt om de samenhang intern te bewaren dan moet de chef dat maar doen. Wij zetten een aapje op zijn schouders en schuiven onze organisatiebrede verantwoordelijkheid af.

Bordje

Op weg naar “boven” worden echter de afschuifmogelijkheden steeds minder en bij het topmanagementteam staat het bordje ”einde afschuifsysteem”. Het managementteam moet opruimen wat in de organisatie niet is uitgeregeld en afgestemd. In een simpele klassieke structuur met kolommen rond enkele functies (verkoop, productie, financiën, inkoop etc.) moet de afstemming in extreme mate aan de top gebeuren.

De kunst is natuurlijk om het geven en nemen rond deeldoelstellingen tussen de functies zelf te laten gebeuren. Veel organisaties kennen complexere structuren en hebben de MT leden niet één op één op een functioneel gebied gezet. Maar altijd blijft er afstemming aan de top nodig. MT leden verschillen in opleiding en ervaring.

Strijd

En er is een taakverdeling binnen het team. Oftewel, de ultieme strijd rond de organisatierichting in grote, maar vaak ook in veel kleinere zaken vindt plaats in dit team. In dit kader moeten we het functioneren van het topteam dan ook zien.

Strijd voor je standpunt als teamlid, omdat jij denkt dat jouw mening het best voor de onderneming is. Strijd betekent inzet van alle – oorbare- middelen. Gelijk hebben en dan ook gelijk krijgen.

En dat ziet er heel anders uit dan: een mooi harmonieus team zijn, geen onvertogen woord en och, wat zijn we het eens. Managementteams vechten dus veel en zo hoort dat ook. Een goed team kan goed onderling strijden en er toch naar buiten als eenheid uitzien. En die kunst te beheersen is wat mij betreft dé inzet bij teambuilding.

Aardig

Want goed met elkaar kunnen strijden is veel moeilijker dan aardig zijn en je mond maar houden voor de lieve vrede. Het is als met een goed team in de sport: in de kleedkamer vliegen de spaanders eraf, maar in het veld staat er een soepele eenheid waarin de gezamenlijke prestatie prevaleert en ieder weet waarvoor hij staat.

En daarvoor was de strijd nodig, zelfs cruciaal. Ik wens u als lid van het MT daarom veel mooie strijd! Uw organisatie wordt er beter van.

Rob Wagenaar is organisatieadviseur en Erelid van de Orde van Organisatiekundigen en – Adviseurs (Ooa). E-mail: rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl