We zijn met z’n allen steeds oppervlakkiger en dus meer alleen, als het er echt op aan komt.

Door Rob Wagenaar | ASI Consulting

Het valt niet te ontkennen. De externe adviesbranche is ook onderhevig aan stromingen en modes. Een spraakmakende Amerikaanse hoogleraar, een succesvolle CEO, een academische promotie met publiciteit en de hype is geboren.

Jack Welch van GE heeft zo ooit Six Sigma tot management trend gebracht. En er zijn vele voorbeelden te noemen van godfathers en bijbehorende hypes.

Modes zijn soms echte tekenen des tijds. Zo was de Japanse kwaliteitsrevolutie begin tachtiger jaren iets waar de industrie en daarna vele andere sectoren echt aan toe waren. Maar waarom Hammer en Champy begin negentiger jaren zoveel succes hadden met business process reengineering was mij een raadsel.

Sensitivitytraining

Daarentegen was de sensitivitytraining uit de zeventiger jaren weer een echt kind van zijn tijd. Er moet veel sociologie achter deze modes zitten. Groepsgedrag. Als een succesvolle collega ermee aan de slag gaat, dan kan het niet verkeerd gaan.

Mijn branche heeft daar natuurlijk veel plezier van. Het is de kunst om trends op tijd te zien, deskundigheid te verwerven en ermee de markt op te gaan. Tegenwoordig is het coaching.

Heeft u al een coach? Eigenlijk kan je je als leidinggevende, maar ook als hoog gekwalificeerd medewerker, niet meer permitteren niet gecoacht te worden! En u zult van mij niet horen dat dat slecht is of weggegooid geld. Ik hou me er zelf mee bezig en met veel genoegen!

Sparren

Maar waarom is coaching nu zo populair? Ik kan er slechts naar gissen. Als we coaching nu eens “sparren” noemen met een redelijk objectief maar vertrouwd persoon, die ook nog eens wat verstand heeft van ons werk en werkomgeving, dan lijkt het eigenlijk niets nieuws te zijn.

Dat diepgaand praten met buitenstaanders over wat ons in (en soms ook buiten) ons werk bezighoudt, dat is natuurlijk van alle tijden. Daarvoor waren en zijn vrienden, collega’s uit het beroep, soms familieleden, partners. In serviceclubs zoals Rotary en Ronde Tafel kon men vaak zijn “ei” kwijt. Binnen een kerkelijke context waren er ook mogelijkheden.

Maar gebeurt dat nu ook nog in die mate waarin dat vroeger gebeurde? Of zijn veel van deze kringen wat opgedroogd? Wil men wellicht zijn vertrouwelijkheden niet meer kwijt in een vriendenkring of serviceclub? Of is de maatschappij ook in dit opzicht verder aan het individualiseren en zijn we met z’n allen steeds oppervlakkiger en dus meer alleen als het er echt op aan komt.

Ik vrees het laatste. En ik denk dat de behoefte aan een echt gesprek over wat je bezighoudt en waar je mee zit daarom des te meer noodzakelijk is. En ook gewenst.

Sociaal acceptabel

Vandaar coaching! Het is sociaal acceptabel en dus geen zwak punt. In tegendeel: je laat ermee zien dat je aan jezelf werkt!

Doet u wel een intakegesprek? Want het moet klikken. En wees niet te kritisch op de gehanteerde methodiek. Een recente studie toonde aan dat bijna “anything goes” als uw coach echt goed luistert (en dat is heel moeilijk) en u de gesprekken als waardevol ervaart!

Rob Wagenaar is consultant bij ASI Consulting. E-mail: r.wagenaar@asiconsultinggroup.com