Een hogere functie brengt niet alleen maar het plezier van een hoger inkomen met zich mee. Talloze studies tonen aan dat een hogere sociaal-economische status ook bevordelijk is voor de (geestelijke) gezondheid.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Het is er echter niet eenvoudiger op geworden om hogerop te komen. Door reorganisaties verdwijnen managementlagen. Diegenen die de begeerlijke topposities dan toch bereiken, merken in toenemende mate dat zij plaats hebben genomen in een glazen huis.

Hun beloning en gedrag wordt scherp in de gaten gehouden en steeds vaker mengt het brede publiek zich in hun doen en laten. En niet zonder gevolgen.

Levensduur

In de jaren negentig waren topmanagers die al tien tot vijftien jaar in het zadel bleven geen uitzondering. In de afgelopen tien jaar is de levensduur van de voorzitter van de Raad van Bestuur wereldwijd gekelderd van ruim acht jaar naar iets meer dan zes jaar.

Steeds vaker voelt de topmanager zich geroepen om zich te gedragen als een topsporter. In een paar jaar moet hij of zij toch financieel onafhankelijk zijn. Je weet maar nooit of een tegenslag definitief einde carrière zal betekenen.

How to get it

Toch blijft een topfunctie grote aantrekkingskracht uitoefenen. Volgens recent onderzoek van een gezaghebbende hoogleraar aan de Stanford Business School zijn er vier zaken die in hoge mate bepalen of iemand een grote kans maakt om de hoogste positie te bereiken in een grote organisatie.

Allereerst is het van groot belang om in een vroeg stadium een positie in te nemen in dat deel van de organisatie dat grote kans maakt om in macht en aanzien te groeien. Geen eenvoudige zaak omdat dat -per definitie- moeilijk te bepalen is in een vroeg stadium. Dat riekt naar de factor geluk.

Vleien

De tweede factor is weinig verrassend. Mensen die de kunst van het vleien beheersen komen aanzienlijk verder. De derde factor is opmerkelijker. Mensen die erin slagen om een knooppunt te zijn tussen twee of meer afdelingen maken makkelijker carrière.

En last but not least: zitvlees wordt nog altijd beloond in grote organisaties. Geduldig wachten op je beurt is een effectieve strategie. Vier van de tien voorzitters van de Raad van Bestuur worden nog altijd gekozen vanuit de eigen gelederen.

How to keep it

Nog ingewikkelder is het recept om de macht te behouden als eenmaal de toppositie veroverd is. Volgens hetzelfde onderzoek blijven vooral mensen die twee tegenstrijdige eigenschappen weten te verzoenen lang op het pluche zitten. Die eigenschappen zijn paranoia en bescheidenheid.

Mensen die tegelijkertijd een goede antenne hebben om aan te voelen wie er een echte bedreiging vormt voor de eigen positie waarbij zij in alle bescheidenheid accepteren dat iedereen uiteindelijk vervangbaar is, zijn schaars. Dat vertaalt zich in goede timing.

Mensen blijven langer in machtige posities als zij op het hoogtepunt het initiatief nemen om de ene toppositie in te ruilen voor de volgende.

Fred Huibers is partner bij Het Haags Effektenkantoor