Het hoger beroep in de zaak tegen Willem Holleeder is van start gegaan. Holleeder werd in juli 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan alle aan hem ten laste gelegde feiten. NU.nl volgt deze zaak op de voet middels dit liveblog. Vragen kunnen gemaild worden naar Joris@nu.nl.
donderdag 15 oktober om 15:44
Dit kwam dus niet alleen voort uit de familieband, maar ook op basis van concrete informatie maakt Teeven duidelijk. Er zijn verder geen vragen meer en daarmee is het verhoor afgerond. De zaak wordt woensdag weer hervat. Het verhoor dat op dinsdag stond gepland, dat van Mink Kok, gaat niet door. De man verblijft in Libanon en het is niet gelukt om contact met hem te leggen.
donderdag 15 oktober om 15:40
Er is een korte onderbreking geweest en Janssen laat na de pauze weten geen vragen meer te hebben. Plooij heeft wel nog wel een vraag en die slaat op de opmerking van Teeven over Astrid Holleeder en het willen voorkomen dat ze advocaat zou worden. "Er was ook CIE-informatie dat ze alleen advocaat wilde worden voor haar broer", aldus Teeven. Er was angst dat Astrid als advocaat personen zou bijstaan en informatie zou doorspelen terwijl die in beperkingen zaten.
donderdag 15 oktober om 15:15
Als het gaat om Astrid Holleeder zegt Teeven dat de vrouw geen fan van hem is. Dat heeft volgens hem alles te maken met het feit dat het Amsterdamse OM en dus ook hij er alles aan gedaan heeft om haar geen strafrechtadvocaat te laten worden. "We zagen Astrid als vooruit geschoven post van haar broer, dus dat wilden we ten alle tijden voorkomen", zegt Teeven. "En dat is lange tijd ook gelukt."
donderdag 15 oktober om 15:09
Op de vraag of Teeven Holleeder wel eens heeft gesproken, moet hij negatief antwoorden. Hij zegt wel eens toevallig samen in café Lexington te zijn geweest, maar dat was zonder elkaars medeweten. Holleeder weet niet wat Teeven bedoelt. "Dat café waar uw cliënt wel eens een klap in zijn gezicht heeft gekregen", grapt Teeven. "Joffers?", repliceert Holleeder. Daar kreeg hij namelijk een klap van Dick V. Teeven zegt tegen Holleeder dat hij nog maar eens goed moet nadenken. Die grapt: "Ja, het is zolang geleden. Dat weet ik niet meer", verwijzend naar het gros van de antwoorden van Teeven. De sfeer is in ieder geval goed tijdens het verhoor.
donderdag 15 oktober om 15:04
Janssen houdt Teeven voor dat Van der Bijl vlak voor zijn dood aangehouden is toen hij in een busje reed met daarin 500 kilo hasj. De advocaat wil weten of een mogelijk conflict rond drugs Van der bijl hem fataal kan zijn geworden. Daar weet Teeven niks van af.
donderdag 15 oktober om 14:58
Teeven was ook betrokken met de gesprekken met Thomas van der Bijl. De man die in 2006 werd vermoord, zou verklaringen willen afleggen als anonieme bedreigde getuige tegen Holleeder, maar dit gebeurde dus nooit door zijn dood. Teeven zegt dat de Staat Van der Bijl best had willen beschermen, maar dat dat lastig is, als iemand dat niet wil. "Hij schreeuwde ook van de daken dat hij ging verklaren en voorspelde al dat Holleeder hem om zou brengen", aldus Teeven.
donderdag 15 oktober om 14:17
Teeven vertelt dat hij op de dag van de moord op Endstra, 17 mei 2004, pas te horen kreeg dat de zakenman met de CIE sprak. Dat gaat over de 'achterbankgesprekken' waarin Endstra in een rijdende auto verklaringen aflegde over dat hij werd afgeperst en wie er achter moorden zou zitten. Teeven zegt destijds verbaasd zijn dat hij dat niet wist. Niet dat hij betrokken was bij een onderzoek naar Holleeder, dit was namelijk voor Kolbak, maar bij hem leefde toen al de gedachte dit soort verschillende onderzoeken met dezelfde verdachten door een team te laten onderzoeken. Dan kan je ook bepalen of er een eventuele samenhang is tussen de zaken.
donderdag 15 oktober om 14:08
Dat er in 2004 concrete plannen waren om Mieremet aan te houden wil Teeven wel bevestigen, maar waarom dat uiteindelijk niet is gebeurd, weet Teeven niet meer. "Daar zal een goede reden voor zijn geweest", aldus Teeven.
donderdag 15 oktober om 14:01
Teeven zegt niet kinderachtig te willen doen, maar in 2002 was hij nou juist niet werkzaam bij het OM. Hij kwam in 2003 terug en ging zich uiteindelijk bezighouden met Kolbak. Hij vertelt dat hij zich in 2004 er ook hard voor heeft gemaakt om ook het onderzoek naar de moord op Endstra te leiden omdat Holleeder verdachte was. Volgens hem was dat veel handiger geweest, maar zo is het uiteindelijk niet gegaan.
donderdag 15 oktober om 13:53
Belangrijk om te weten is dat Teeven het onderzoek naar Holleeder heeft geleid als het gaat om de afpersing van zakenmannen, genaamd Kolbak. Holleeder werd uiteindelijk veroordeeld voor het afpersen van onder andere Willem Endstra. Janssen hoopt dat Teeven in het strafrechtelijke onderzoek Kolbak ook meer te weten is gekomen over bijvoorbeeld afpersingen door Mieremet. Volgens Holleeder is Mieremet de kwade genius achter alles.
donderdag 15 oktober om 13:45
Teeven zegt zich in een eerder verhoor te hebben vergist. Hij sprak over een onderzoek naar Mieremet, maar hiermee werd niet gedoeld op de afpersing van Willem Endstra.
donderdag 15 oktober om 13:43
Janssen gaat verder en wil nu wat meer weten over de kennis Van Teeven over Endstra. Zo schijnt er een onderzoek te zijn geweest naar de vermeende afpersing van Endstra door Mieremet. Plooij grijpt in. Hij dat er in het geval van Haico Mieremet wel een onderzoek is geweest, maar in geval van Willem Endstra niet. Toch wil Janssen hier meer over weten.
donderdag 15 oktober om 13:37
We gaan weer verder met het getuigenverhoor. Teeven heeft na kunnen denken. Hij zegt dat de naam Hillis wel is gevallen en wat diens positie was in de 'Hollandse netwerken' was, vooral in de periode 1995 tot en met 1997, maar dat was het wel.
donderdag 15 oktober om 12:43
Janssen geeft Teeven wat huiswerk mee voor in de pauze. "Wat bent u te weten gekomen over Stanley Hillis en zijn rol in de onderwereld?". "Daar ga ik voor u over nadenken", is het antwoord en daarmee gaan we onderbreken tot 13.30 uur.
donderdag 15 oktober om 12:38
Vlak voor de dood van Cor van Hout in 2003 is hij volgens Janssen door de politie benaderd dat zijn leven gevaar liep. Teeven zegt dit vast te hebben meegekregen, maar hier niet zelf bij betrokken te zijn geweest.
donderdag 15 oktober om 12:25
Janssen wil graag meer weten over de aanslag op Mieremet in 2002. Een poging moord die Holleeder ten laste wordt gelegd. De advocaat verbaast zich over het gebrek aan informatie in het onderzoeksdossier. Crimineel Magdi Barsoum, tevens informant, heeft namelijk tegenover de politie verklaard dat Mieremet gevaar liep en dat zou weer het gevolg zijn van het conflict met Jocic. Dit is niet terug te zien in het dossier, maar Teeven zegt hier niet bij betrokken te zijn geweest en dus ook de reden niet te weten.
donderdag 15 oktober om 12:17
De eerdere dreiging richting officier van justitie Plooij in 2003 zoals besproken in dit liveblog zou afkomstig zijn geweest van Jocic. Teeven leidde dit onderzoek en dus wil Janssen weten wat Teeven te weten is gekomen over Jocic. Teeven zegt wel over de verdachte te hebben gesproken, maar eerdere zaken die Janssen hem heeft voorgehouden zoals conflicten tussen Jocic en anderen zeggen hem niet direct iets.
donderdag 15 oktober om 12:09
Samenvattend hoopt Janssen nog steeds om informatie te verkrijgen over de mogelijke band tussen Van Hout en Jocic omdat dit de theorie kan ondersteunen dat Van Hout in 2003 is vermoord door een andere zoals Mieremet als gevolg van een langlopend conflict.
donderdag 15 oktober om 12:07
Als Teeven gevraagd wordt naar zijn kennis over een band tussen Jocic en Van Hout wil de man de vraag niet beantwoorden vanwege bronbescherming en verschoningsrecht als oud-officier van justitie zijnde.
donderdag 15 oktober om 12:03
Teeven laat weten dat hij de naam Stanley Hillis goed kent en dat die in 1994 al in de aandacht stond van justitie. Of de naam van Hillis is gevallen in het onderzoek naar de tweede aanslag op Van Hout in 2000. Dat zegt Teeven niks. Of Mieremet verdachte was, weet hij ook niet. Volgens Janssen zou Mieremet erachter kunnen zitten als wraak voor de moord op zijn kompaan Klepper. De mogelijke opdrachtgever van die liquidatie, Jocic, zou namelijk in contact staan met Van Hout.
donderdag 15 oktober om 11:49
Teeven moet zich vaak verontschuldigen omdat hij niet alles kan herinneren wat er zich ruim twintig jaar geleden allemaal heeft afgespeeld. Janssen houdt hem namelijk vele namen van onderzoeken voor en of hij daar kennis van heeft. Bij vele onderzoeken was Teeven ook helemaal niet betrokken, maar is Janssen benieuwd of hij daarover heeft gehoord.
donderdag 15 oktober om 11:40
Janssen houdt Teeven een aantal namen voor, zoals onder andere van getuige Norbert S. Die heeft dinsdag verklaringen afgelegd. Onder ander over de moord op Klepper in 2000 en dat de Joegoslavische crimineel Sreten Jocic daarachter zou zitten. Teeven zegt S. te kennen, maar over de zaak zelf niks te weten.
donderdag 15 oktober om 11:31
Janssen haalt een verklaring van Van Hout aan, waarin de crimineel zegt dat hij denkt dat Klepper en Mieremet achter deze aanslag zouden zitten. Dit zou dan weer in opdracht van Endstra zijn gebeurd die Van Essen zijn geïnvesteerde geld niet wilde terugbetalen. Het lijkt soms van de hak op de tak te gaan, maar het gaat Janssen nog steeds of Teeven kennis heeft over deze conflicten en wie de verdachten waren. In dit geval weet hij dat niet.
donderdag 15 oktober om 11:25
We zijn weer begonnen en zijn nog steeds in de jaren negentig. Zo wil advocaat Janssen weten of Teeven weet of er destijds informatie was dat zakenman Willem Endstra geld aannam van criminelen en investeerde in vastgoed. Die informatie was er inderdaad. Een van die personen was Ronald van Essen, die in 1996 een aanslag op zijn leven overleefde. Teeven zegt niet betrokken te zijn geweest bij het onderzoek naar die liquidatiepoging.
donderdag 15 oktober om 11:01
We gaan een korte pauze inlasten van een kwartier. Om 11.15 uur gaan we weer verder.
donderdag 15 oktober om 10:55
Er zijn nogal wat geruchten ontstaan aan de hand van die deal omdat het nogal opvallend was dat iedereen zijn hoger beroep introk. Volgens Teeven kan het goed dat Van Hout de rest dat heeft opgedragen. Janssen vraagt door en vindt dat er nogal wat toezeggingen zijn gedaan aan Van Hout die niet lijken op te wegen tegen alleen maar het ontbreken van camerabeelden in het dossier. "Dat is uw mening", aldus Teeven die herhaalt dat er meer procesrisico's waren.
donderdag 15 oktober om 10:45
Janssen wil weten wat de reden is van deze afspraak en niet gewoon het hoger beroep af te wachten. Volgens Teeven waren er bepaalde "procesrisico's". Dat waren onder andere het ontbreken van camerabeelden van de woning van Van Hout in het dossier. Volgens Teeven is er geen sprake geweest van onrechtmatige onderzoekshandelen en was dat geen reden om een deal te sluiten.
donderdag 15 oktober om 10:42
Op 1 mei 1998 krijgt Cor van Hout 4,5 jaar cel opgelegd in het onderzoek City Peak. Van Hout en de rest van de verdachten gaan in hoger beroep en trekken die binnen de kortste keren weer in. Dit zou het gevolg zijn van een deal tussen Van Hout en Teeven. Teeven zegt dat er inderdaad een afspraak is gemaakt tussen de verdediging van de verdachten en het Openbaar Ministerie (OM).
donderdag 15 oktober om 10:35
Teeven zegt dat er breed is gerechercheerd op wie er achter de aanslag op Van Hout in 1996 zat en dat er meerdere scenario's zijn onderzocht, maar welke verdachten er specifiek in beeld zijn gekomen weet hij niet.
donderdag 15 oktober om 10:32
Voor de aanslag op Van Hout in 1996 zegt Teeven kennis te hebben gehad dat er sprake was van een verwijdering tussen Holleeder en Van Hout. Ook nu kan hij de bron van zijn informatie niet prijsgeven vanwege de geheimhouding waar Teeven nog steeds aan gebonden is.
donderdag 15 oktober om 10:28
Holleeder zelf schuift zijn advocaat de nodige vragen toe, zoals zijn er destijds mensen met een explosief aangehouden in de context van een geplande aanslag zoals net besproken. Teeven zegt zich dat niet te kunnen herinneren, wat Holleeder duidelijk niet gelooft.
donderdag 15 oktober om 10:23
De voorbereiding van de liquidaties zou namelijk een wraakactie zijn voor de aanslag op Van Hout in de Amsterdamse Deurloostraat waar hij woonde. Teeven zegt dat het onderzoek City Peak gericht was op verdovende middelen en niet op moorden. Er was inderdaad wel informatie dat Van Hout zich aan het bewapenen was, laat Teeven weten. Bron van die informatie geeft hij niet prijs.
donderdag 15 oktober om 10:19
Een van de zaken waarin Teeven officier van justitie was, is het onderzoek City Peak. Het onderzoek waarin Cor van Hout verdachte was en uiteindelijk ook veroordeeld voor de handel in drugs. Ook werden er vele wapens gevonden. Er werd destijds (1997) gezegd dat er ook verdenkingen waren dat de groep verdachten twee liquidaties aan het voorbereiden waren. In de media werd geschreven dat een van de slachtoffers in zijn auto moest worden opgeblazen en de ander met een precisiewapen. Waar Janssen naar toe wil, of Teeven weet dat die doelwitten Klepper en Mieremet waren.
donderdag 15 oktober om 10:16
Janssen vraagt hierna omdat hij een beeld wil krijgen van conflicten tussen criminelen zoals onder andere Nederlandse criminelen en Joegoslavische misdadigers. Zijn tactiek is om het hof duidelijk te maken dat er ook andere criminelen waren die reden hadden de personen te liquideren waarvan Holleeder wordt verdacht.
donderdag 15 oktober om 10:12
Janssen zegt dat er in de jaren negentig meerdere onderzoeken hebben gelopen naar conflicten tussen criminelen Klaas Bruinsma en de Joegoslaaf 'Duja' Becirovic. De advocaat wil weten of Teeven weet of er een verdachte was voor de moord op Becirovic in 1990. Die zegt dat niet te weten. "Waren dat John Mieremet en Sam Klepper?', aldus Janssen. Dat zegt Teeven niets.
donderdag 15 oktober om 10:07
Teeven zegt zich ook in 2003 bezig te hebben gehouden als officier met justitie met het onderzoek naar de bedreiging van Koos Plooij, de man die nu als advocaat-generaal (naam van officier in hoger beroep) in de zaal zit.
donderdag 15 oktober om 10:01
Het hof laat weten dat het een lange dag kan gaan worden. Janssen zegt dat het er op neer komt dat we terug gaan naar de jaren negentig en onderzoeken van Teeven naar wat de "Hollandse netwerken" is gaan heten, oftewel Nederlandse criminelen. Teeven verduidelijkt van 1993 tot en met 2006 officier van justitie te zijn geweest en ook als zogenoemd CIE-officier werkzaam te zijn geweest. CIE staat voor Criminele Inlichtingen Eenheid waar veelal tips binnenkomen van informanten.
donderdag 15 oktober om 09:56
De reden dat de verdediging Teeven wil horen is vanwege zijn kennis als oud-officier van justitie. Sander Janssen, de advocaat van Holleeder, hoopt dat de man meer kan vertellen over strafrechtelijke onderzoeken die in de periode liepen vanaf begin 2000.
donderdag 15 oktober om 09:48
Het hoger beroep in de zaak tegen Holleeder gaat donderdag verder met het verhoor van oud-officier van justitie en voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.
dinsdag 13 oktober om 14:56
Het verhoor is nog steeds aan de gang, maar inmiddels zo in details verzand dat het liveblog voor dinsdag wordt afgesloten. Donderdag gaan we verder met het verhoor van de voormalige officier van justitie Fred Teeven. NU.nl zal via dit liveblog verslag doen van dit verhoor. Voor op- of aanmerkingen verwijs ik naar mijn e-mailadres.
dinsdag 13 oktober om 14:23
Endstra wilde wel naar bijvoorbeeld Thailand vertrekken, maar kon naar eigen zeggen niet alles zo achterlaten. Dat hield Endstra tegen. Hij is op 17 mei 2004 geliquideerd. Volgens het OM gebeurde dat in opdracht van Holleeder.
dinsdag 13 oktober om 14:20
Plooij wil nu het laatste gesprek tussen S. en Endstra bespreken. Endstra zei toen te vrezen dat hij vermoord zou worden. Dat verbaasde S. niet. De zakenman had zich aardig in de nesten gewerkt door met verschillende criminelen in zee te gaan. "Het moest een keer fout gaan", aldus S. Het wordt iets specifieker nu. Endstra zou hebben gezegd dat hij bang was dat Holleeder hem wilde vermoorden. Toen adviseerde S. de zakenman naar het buitenland te vertrekken.
dinsdag 13 oktober om 14:16
In een eerder verhoor zei S. dat hij had gehoord dat Holleeder een manipulator is. Dit hoorde hij naar eigen zeggen niet alleen van Klepper, maar ook van Klaas Bruinsma. Het hof noemt dit opvallend, want Bruinsma is in 1991 vermoord. Toen zat Holleeder vast voor de ontvoering van Freddy Heineken in 1983. S. kan geen duidelijkheid verschaffen.
dinsdag 13 oktober om 14:12
De zitting is na een lunchpauze weer hervat. Het hof vat nog even samen wat S. voor de onderbreking heeft verklaard. S. zou ook van Mieremet hebben gehoord dat er problemen waren tussen Holleeder en Endstra. Maar wat Mieremet dan heeft verteld, weet hij niet meer.