Na ruim zestig inhoudelijke zittingsdagen in meer dan een jaar tijd heeft de rechtbank van Amsterdam donderdag uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen Willem Holleeder. De rechtbank acht Holleeder schuldig aan onder meer vijf moorden, en veroordeelt hem tot een levenslange gevangenisstraf. Volg in dit liveblog alle ontwikkelingen.

  • Uitspraak in zaak-Holleeder
  • Holleeder schuldig aan vijf moorden
  • Lidmaatschap criminele organisatie bewezen
  • Vonnis van rechter: levenslang
  • Hoger beroep is logisch gevolg
donderdag 4 juli om 12:09
Het OM zelf is uiteraard uitermate content met de uitspraak.
donderdag 4 juli om 12:08
donderdag 4 juli om 12:07
donderdag 4 juli om 12:07
donderdag 4 juli om 12:06
donderdag 4 juli om 12:05
donderdag 4 juli om 12:05
donderdag 4 juli om 12:04
donderdag 4 juli om 12:04
donderdag 4 juli om 12:03
donderdag 4 juli om 12:02
donderdag 4 juli om 12:00
donderdag 4 juli om 12:00
donderdag 4 juli om 11:59
donderdag 4 juli om 11:43
Janssen heeft ook een verklaring van Holleeder voorgelezen. Die luidt: "Ik heb bij de rechtbank vaak mijn zorgen uitgesproken over dat de ongekende mediacampagne van mijn zusters met hulp van journalisten tegen mij gevoerd hebben, zijn effect niet zou missen. De rechtbank heeft steeds benadrukt en mij verzekerd dat daar geen sprake van zou zijn, en dat mijn zaak eerlijk en objectief op grond van het bewijs zou worden beoordeeld. Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan het opdracht geven tot liquidaties en bewijzen daarvoor zijn er dan ook niet. Maar ik ben nu toch veroordeeld. Ik kan het niet anders zien dan dat ik al die tijd gelijk heb gehad."
donderdag 4 juli om 11:38
Het liveblog lag even stil om naar de reactie van Sander Janssen te luisteren. De advocaat van Holleeder heeft een reactie van zijn cliënt voorgelezen en die zegt zeer teleurgesteld te zijn. Er zal zeker een hoger beroep komen.
donderdag 4 juli om 11:10
Het vonnis is vernietigend. Holleeder wordt dus schuldig geacht aan alle ten laste gelegde feiten.
donderdag 4 juli om 11:08
Na het vonnis van de rechtbank ging er applaus op in de rechtszaal. "Dat is niet nodig", aldus de voorzitter. Ook klonk er een harde schreeuw, van een dochter van een van Holleeders slachtoffers.
donderdag 4 juli om 11:04
Dan het oordeel. "Een moord is zonder uitzondering schokkend. De wens uit de maatschappij is om hiertegen hard op te treden. Schrijnend is de constatering van het voortduren van het verdriet van de nabestaanden. U bent lang buiten schot gebleven. Motief lijkt geldelijk gewin en wij veroordelen u tot levenslange gevangenisstraf."
donderdag 4 juli om 10:59
De rechtbank betrekt de moord op Endstra bij de moord op Mieremet. Ook die is overtuigend bewezen. "U was een spil in een criminele organisatie."
donderdag 4 juli om 10:55
Wieland: "De aanslag op John Mieremet in 2002. Na de aanslag is Den Hartog bij u op bezoek gekomen. Zij zei dat u woest was omdat de moord op Mieremet mislukt was. Ook Willem Endstra heeft verklaard dat u had gezegd dat u hem wilde vermoorden. Ook de aanslag is wettig en overtuigend bewezen."
donderdag 4 juli om 10:52
De rechter gaat in op de moord op Thomas van der Bijl. Zus Astrid heeft verklaard dat Holleeder zei dat Van der Bijl lastig was. "Ook Den Hartog heeft van u gehoord dat u Van der Bijl heeft vermoord. Ook de verklaringen van de kroongetuigen zijn relevant", aldus de rechter. Een van de kroongetuigen, Fred Ros, was betrokken bij de uitvoering. De rechtbank acht de betrokkenheid van Holleeder wettig en overtuigend bewezen.
donderdag 4 juli om 10:48
Ook moord op Houtman is wettig en overtuigend bewezen. Holleeder gaat waarschijnlijk een levenslange gevangenisstraf krijgen.
donderdag 4 juli om 10:47
De moord op Houtman wordt beschouwd als een van de sterkste dossiers. Het lijkt er sterk op dat Holleeder ook in deze zaak schuldig wordt bevonden. Wieland zegt dat de verklaringen van de getuigen in dit dossier betrouwbaar zijn. Ook de woorden "Osdorp eerst", die Holleeder zou hebben uitgesproken, worden bewezen geacht. Dit was de opdracht.
donderdag 4 juli om 10:45
Ook in de moordzaak-Kees Houtman ziet de rechtbank veel bewijs. De kroongetuigen hebben hier verklaringen over afgelegd en kroongetuige La Serpe was betrokken bij de uitvoering van die liquidatie.
donderdag 4 juli om 10:43
Wieland: "Dan de moord op Willem Endstra. Ook deze verdenking tegen u is wettig en overtuigend bewezen."
donderdag 4 juli om 10:39
Wieland: "Wij achten wettig en overtuigend bewezen dat u opdracht heeft gegeven voor de moord op Cor van Hout en doodslag op Robert ter Haak."
donderdag 4 juli om 10:38
Wieland: "Wat zegt dit over de verdenkingen? Eerst de moord op Cor van Hout en de doodslag op Robert ter Haak in 2003 in Amstelveen. Belangrijke verklaringen zijn de getuigenissen van uw zussen. Tegen Sonja zou u gezegd hebben dat u het heeft gedaan. En op de avond van de moord zei u tegen Den Hartog "weet u hoelang ik hierop heb gewacht", en maakte u een pistoolgebaar. Dit vindt bevestiging in een opname."
donderdag 4 juli om 10:35
Wieland: "In deze strafzaak heeft u zich op cruciale momenten beroepen op uw zwijgrecht. Het heeft uw betrouwbaarheid geen goed gedaan."
donderdag 4 juli om 10:34
Wieland: "Dan uw eigen verklaringen. Uw proceshouding was er een van verklaringsbereidheid. U heeft over alle onderzoeken uw licht laten schijnen en bij aanvang van dit proces heeft u laten weten dat u niet altijd de waarheid had gesproken, maar dit nu wel te zullen doen. U hing namelijk levenslang boven het hoofd. Wij constateren dat u anders heeft verklaard over het verdwenen Heineken-losgeld en daarmee de investeringen in vastgoed."
donderdag 4 juli om 10:31
De conclusie die getrokken kan worden is dat de rechtbank oordeelt dat de verklaringen van de vrouwen betrouwbaar zijn en daarmee bruikbaar voor het bewijs.
donderdag 4 juli om 10:30
Wieland: "Dan de verklaring van Sandra den Hartog. Wij hebben geen aanwijzingen gezien dat mevrouw is gaan verklaren omdat ze hier zelf profijt van zou hebben. Ze deed dit uit angst voor u en uw dreigementen tegen haar zoon, en uw woorden dat u haar man Sam Klepper zou hebben vermoord. Het verwijt dat de verklaringen van de vrouwen op elkaar zijn afgestemd, en dat ze daarom niet betrouwbaar zijn, is volgens ons ongegrond. Wat aan de betrouwbaarheid bijdraagt, is dat uw zussen naar de politie zijn gestapt voordat zij zijn begonnen met maken van opnamen."
donderdag 4 juli om 10:27
Wieland: "De verdediging heeft gesteld dat de opnames niet bruikbaar zijn. Wij hebben echter geconstateerd dat er niks te horen is wat niet waar zou zijn. U heeft daarnaast alle tijd gehad om te reageren in de rechtbank."
donderdag 4 juli om 10:25
Wieland: "Dit is ook op te maken uit de opnamen waarop u tierend bent te horen. De verklaringen van uw zussen dat zij altijd hoop hadden dat u uit het criminele leven zou stappen en dat ze, omdat u hun broer was, u bleven bezoeken in de gevangenis, geeft aan hoe complex de band was. Dat zij hebben gelogen in hun verklaringen vinden wij niet aannemelijk. De suggestie dat Astrid psychisch niet in orde is, is nergens op gebaseerd."
donderdag 4 juli om 10:23
Wieland: "Uit alles blijkt dat uw zussen hebben geleden door uw criminele leven en dat u alles bepaalde binnen de familie."
donderdag 4 juli om 10:22
Wieland: "Uw zussen wilden dat u zou boeten voor de moord op Cor van Hout. Daarom stapten zij naar de politie. Ook al namen ze daar zelf een risico mee. Verder zien wij geen andere financiële belangen voor de vrouwen."
donderdag 4 juli om 10:21
Wieland: "Dan uw zussen. U heeft gezegd dat ze liegen en verklaringen tegen u afleggen in ruil voor geld. Dit kunnen wij niet volgen. Het was juist niet in hun belang naar de politie te stappen."
donderdag 4 juli om 10:20
Wieland: "De verdediging heeft ons verzocht om de verklaringen van de kroongetuigen naast ons neer te leggen. Dat doen wij niet. Ook nemen wij de beslissing van de Hoge Raad in de zaak-Passage mee. In dat vonnis bleef de beslissing van het gerechtshof dat de kroongetuigen betrouwbaar waren, overeind. Ook wij beschouwen ze in beginsel als betrouwbaar."
donderdag 4 juli om 10:17
Wieland: "Over het bewijs: we staan eerst stil bij de kroongetuigen, Fred Ros en Peter la Serpe. Ze hebben naar u gewezen als opdrachtgever voor de moorden op Cor van Hout, Kees Houtman en Thomas van der Bijl."
donderdag 4 juli om 10:16
Wieland: "We hebben in deze zaak geen gebruikgemaakt van informatie die binnen is gekomen bij Criminele Inlichtingen, omdat die makkelijk beïnvloedbaar is. Dat geldt ook voor stukken in de media. U heeft gebruiktgemaakt van misdaadjournalisten en hen ingezet om informatie te verspreiden."
donderdag 4 juli om 10:15
Wieland: "Dat is een belangrijke constatering om de betrouwbaarheid van getuigen te toetsen."
donderdag 4 juli om 10:14
Wieland: "De verhoudingen in het criminele milieu zijn vaak wisselend en niemand heeft volledig overzicht."
donderdag 4 juli om 10:13
Wieland: "Er is in dit soort zaken weinig direct bewijs. De opdrachtgevers van moorden houden bewust afstand."
donderdag 4 juli om 10:12
Wieland: "We gaan eerst in op wat uitlokken van moorden precies inhoudt, daarna op wat ons oordeel is over de getuigenverklaringen en of u wel of niet schuldig bent."
donderdag 4 juli om 10:11
Wieland: "Wat betreft de verdenkingen. Die beschuldigingen zijn vooral gebaseerd op getuigenverklaringen. U ontkent alles en zegt dat u wel omging met criminelen, maar dat het niet betekende dat u misdaden met hen pleegde."
donderdag 4 juli om 10:10
Wieland: "We zijn niet blind geweest voor alle media-aandacht, maar het heeft geen invloed gehad."
donderdag 4 juli om 10:09
Wieland: "Niemand is de vertraging kwalijk te nemen. Aan veel onderzoekswensen zijn voldaan en ook het wisselen van advocaten kostte tijd."
donderdag 4 juli om 10:09
Wieland: "U staat voor deze verdenkingen terecht meneer Holleeder. Het dossier is zeer omvangrijk en heeft heel veel tijd in beslag genomen."
donderdag 4 juli om 10:08
Wieland: "De nabestaanden is onherstelbaar leed aangedaan; moorden gepleegd in een crimineel milieu, die ontwrichtend zijn voor de samenleving."