In de zwaarbeveiligde rechtbank de Bunker in Amsterdam is op 5 februari de rechtszaak tegen Willem Holleeder begonnen. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij vijf liquidaties en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volg in dit liveblog alle ontwikkelingen.

  • Rechtszaak tegen Holleeder hervat met verhoor officier
  • Betty Wind is TCI-officier. TCI staat voor Team Criminele Inlichtingen
  • Zij moet duidelijkheid bieden over mogelijke informant
  • Zaak eindigde tussentijds op 16 oktober met verhoor Fred Ros
  • Komende zittingen wordt lidmaatschap criminele organisatie behandeld
  • Ook zouden er zogenoemde 'losse eindjes' worden besproken
maandag om 12:21
De voorzitter van de rechtbank neemt het woord weer. Alle verzoeken van Janssen kunnen volgens de rechter volgende week besproken worden. Daarmee wordt er voor vandaag een punt achter gezet. Maandag 19 november wordt de rechtszaak weer hervat.
maandag om 12:16
We schorsen voor een korte periode, maar iedereen mag in de zaal blijven zitten.
maandag om 12:12
Janssen zei in oktober dat er nog 'losse eindjes' waren die besproken moesten worden. Dit lijkt echter niet meer zo nodig te zijn los van het verhoor van Wind. Mogelijk is de zitting voor maandag al klaar. De rechtbank neemt daar straks een beslissing over.
maandag om 12:10
Het verhoor van Wind is afgelopen. De voorzitter van de rechtbank neemt nu hardop de agenda door. Volgende week zal in ieder geval de verdenking lidmaatschap van criminele organisatie worden besproken. Er zijn echter ook zittingsdagen ingeruimd op dinsdag en donderdag deze week.
maandag om 12:07
De rechtbank zal ergens volgende week beslissen of Wind aan dit verzoek van de verdediging moet voldoen.
maandag om 12:06
Wind benadrukt nogmaals best opnieuw naar informatie te willen zoeken als de rechtbank of het OM daartoe opdracht geeft. Janssen zegt alle informatie over Hillis te willen, maar dat is te ruim genomen. Hij kadert het af tot de periode 1999 tot en met 2007 en dan de informatie over Hillis in verband met afpersingen en liquidaties. Wind zegt dat dit een hoop werk is en dat ze niet kan beloven dat alles wordt overhandigd.
maandag om 12:03

Wind wil hier graag op reageren en zegt dat het TCI ook een actieve rol kan aannemen en mensen benadert. "Daar is niks mis mee", aldus Wind. Janssen zegt hierop dat Holleeder dit vertelt, omdat voor de pauze het beeld was ontstaan dat iemand direct wordt gevraagd informant te worden en als iemand dat niet wil, het gesprek in beginsel wordt gestaakt. Uit het verhaal van Holleeder zou iets anders blijken. "Ik ben daar niet bij geweest, dus ik kan daar niet over oordelen", aldus Wind.

maandag om 12:00
Willem Holleeder onderbreekt even. Hij zegt zelf tot en met 2006 ervaring te hebben met het TCI. Er werden volgens hem mensen benaderd die mogelijk konden verklaren over zijn persoon en ondanks dat zij geen informant wilden worden, werden ze volgens Holleeder toch weer benaderd. "Elke dinsdagavond kwamen ze in café Lexington in Amsterdam-Zuid", vertelt Holleeder. "Soms met vijf man sterk."
maandag om 11:55
Wind wil ook benadrukken dat er niet gedacht moet worden dat er veel informatie binnenkomt bij het TCI die niet wordt gebruikt, omdat iemand geen informant wil worden. "Mensen zijn vaak bereid de laatste stappen ook te nemen als ze zich melden", doelt Wind op het inschrijven als informant.
maandag om 11:52
Janssen heeft nog enkele vragen aan Betty Wind, die nog steeds aanwezig is als getuige. De advocaat wil weten wat er met de informatie gebeurt die een persoon geeft als hij of zij geen informant wil worden. Volgens Wind wordt er dan in principe geen proces-verbaal van de informatie opgemaakt. Er kan wel een uitzondering worden gemaakt als er informatie binnenkomt die zo acuut is, zo levensbedreigend, dat er alsnog een proces-verbaal van bevindingen wordt opgemaakt. "Maar dat is zeer uitzonderlijk", aldus Wind.
maandag om 11:47
De pauze duurde iets langer, maar inmiddels zijn we weer begonnen.
maandag om 11:21
We onderbreken de zitting voor een kwartier pauze.
maandag om 11:18
Volgens Janssen doemt juist steeds meer het beeld op dat Hillis en ook Dino Soerel degenen waren die de beslissingen namen. De drie mannen vormden volgens het OM een zogenoemd driemanschap, een criminele organisatie.
maandag om 11:14
Wat Janssen doet, en in dit proces al langer doet, is vraagtekens zetten bij Holleeders positie in het criminele milieu zoals die in deze rechtszaak worden geschetst. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet hem als de grote man die bij machte was geld binnen te halen door afpersingen en tegelijkertijd liquidaties kon 'bestellen'.
maandag om 11:09
De officier van justitie, Sabine Tammes, wijst Janssen erop dat er vele verklaringen zijn die Holleeder als degene aanwijzen die Houtman heeft afgeperst. "Zelfs een getuige die naast Houtman zat toen hij en ook de getuige moesten betalen aan Holleeder", aldus Tammes.
maandag om 11:07
Janssen zegt dat er de afgelopen maanden uit onderzoek van de verdediging is gebleken dat er steed minder overblijft van de rol van Holleeder "als de grote afperser" van Houtman. Mogelijk zou dit door Hillis zijn gedaan. En het afpersen van Houtman wordt juist gezien als motief voor de moord op Houtman door Holleeder.
maandag om 10:56
Janssen legt uit waarom hij hier zo op hamert. "Wij hebben informatie dat na de dood van Houtman (2005) iemand zich heeft gemeld bij het TCI over een conflict tussen Houtman en Hillis", aldus de advocaat. "Alleen was het nooit zijn doel om informant te worden. Maar hij wilde dit delen met de politie. Nou kunnen we hem wel oproepen als getuige, maar dit is een gesprek van ruim negen jaar geleden en we weten hoe het geheugen werkt. Dus als we dat gesprek van toen kunnen ontsluiten, kunnen we kijken wat er gezegd is. Wij hebben ook niet het gevoel dat hij die informatie geheim wilde houden."
maandag om 10:51
Janssen zegt dat er echter ook gesprekken worden gevoerd met mensen die nog geen informant zijn. "Niemand begint als informant", legt hij uit. "Maar dat is wel gelijk onderwerp van het gesprek", zegt Wind.
maandag om 10:47
Wind legt nu uit wat de werkwijze is van het TCI. Mensen kunnen zich daar melden met informatie en dan is het het doel van het TCI om die mensen te laten inschrijven als informant. Daarmee wordt hun informatie ook echt officiële informatie die ingezet kan worden voor de opsporing.
maandag om 10:39
Wind legt uit dat ze best opnieuw wil kijken of er mogelijk ontlastende informatie voor Holleeder is blijven liggen dat niet is overhandigd aan het onderzoeksteam. Ze wil echter niet bevestigen of een bepaalde getuige een verklaring heeft afgelegd en dat eventuele gesprek dan ook overhandigen aan de verdediging. "Dat raakt de werkzaamheden van het TCI", aldus Wind.
maandag om 10:36
Het conflict dat door de getuige met het TCI is besproken, is een mogelijke ruzie tussen Houtman en Stanley Hillis dan wel John Mieremet.
maandag om 10:35
Advocaat Sander Janssen haakt in en zegt die nieuwe zoektocht te waarderen, maar zegt zelf nog aanvullende vragen te hebben.
maandag om 10:33
"Helemaal waterdicht is dat niet", legt de offcier uit. "Omdat ik geen inzicht heb in alle informatie die aan het TCI is verstrekt. Maar voor zover ik nu weet, is er geen ontlastende informatie achtergehouden. Ik reken het tot mijn taak om te kijken wat voor informatie er ligt die mogelijk relevant is voor deze zaak of voor andere strafzaken. Toen is mij niks opgevallen, maar desgevraagd wil ik het best nog een keer zoeken."
maandag om 10:29
De officier verduidelijkt dat het haar erg zou verbazen als de inhoud van het gesprek tussen de getuige en het TCI ontlastend zou zijn voor Holleeder en achtergehouden zou zijn. "Ik heb die informatie in ieder geval niet", stelt Wind.
maandag om 10:24
Wind is TCI-officier. Zij legt uit dat criminele inlichtingen een zeer belangrijk onderdeel is van onderzoek naar misdaad. Het is dus belangrijk om de identiteit van informanten geheim te houden. "Als mensen door dit proces gaan merken dat deze geheimhouding wordt opgerekt, dan zullen informanten zich niet meer gaan melden", aldus Wind.
maandag om 10:20
Het gesprek zou gaan over een conflict dat Kees Houtman had met iemand anders dan Willem Holleeder. Mogelijk ligt in dat conflict een motief voor de moord op Houtman. Een liquidatie waarvan Holleeder wordt verdacht en nu ook voor wordt vervolgd.
maandag om 10:18
Officier Wind is al gehoord als getuige, maar dit gebeurde achter gesloten deuren. De kwestie gaat over een getuige die gesproken zou hebben met de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), tegenwoordig TCI. De verdediging wil graag weten of dit gesprek inderdaad plaats heeft gevonden en wat de inhoud van dit gesprek was. Er zou mogelijk ontlastend zijn verklaard over Holleeder.
maandag om 10:10
De verdediging heeft een brief gestuurd naar de rechtbank, omdat Holleeder het gevoel heeft dat het oordeel in deze zaak al is gegeven.
maandag om 10:07
Maandag is de 44e zittingsdag in het proces tegen Willem Holleeder. De laatste zitting was op 16 oktober, het verhoor van kroongetuige Fred Ros. Officier van justitie Betty Wind is onverwacht aangeschoven. Zij zal maandag een verklaring afleggen.
dinsdag 16 oktober om 12:11
De zitting is hiermee afgelopen.
dinsdag 16 oktober om 12:04
Ondertussen wordt het schema van zittingen besproken. Er stonden namelijks zittingsdagen ingepland eind oktober, maar die gaan niet door. 12 november wordt nu genoemd als de eerstvolgende zittingsdag.
dinsdag 16 oktober om 12:02
De rechtbank gaat in reces en zal zich in die tijd gaan inlezen in het dossier. Op 19 november zal het onderwerp lidmaatschap van een criminele organisatie worden besproken.
dinsdag 16 oktober om 11:59
Janssen had het graag anders gezien, maar het was minder erg dan gevreesd. De voorzitter van de rechtbank dankt Ros voor zijn getuigenis. Hij kan mogeljik nog worden opgeroepen, maar dit is niet de verwachting.
dinsdag 16 oktober om 11:58
Hiermee lijkt de zitting direct afgelopen. De rechter wil nog wel weten van Janssen wat hij vond van het gehoor omdat de antwoorden via een tussenpersoon zijn gegeven. De intermediair krijgt een compliment van de advocaat omdat hij vindt dat de man het erg goed heeft gedaan. Hij doelt op het weergeven van de emoties van Ros door de tussenpersoon.
dinsdag 16 oktober om 11:56
De zitting wordt nu daadwerkelijk hervat. De rechtbank vindt dat de vraag van Janssen de veiligheid van de getuige raakt en dus wordt die belet.
dinsdag 16 oktober om 11:51
Iedereen mag weer plaatsnemen in de zittingszaal.
dinsdag 16 oktober om 11:48
De rechtbank heeft duidelijk meer tijd nodig om hun beslissing te motiveren. We zijn nog steeds in afwachting van hervatting.
dinsdag 16 oktober om 11:12
Er wordt tot 11.30 uur geschorst om tot een beslissing te komen.
dinsdag 16 oktober om 11:09
De discussie is nog steeds gaande. Het OM heeft namelijk de rechtbank verzocht de vraag te beletten. Janssen is nu aan het onderbouwen waarom hij vindt dat zijn vraag beantwoord moet worden. De rechtbank zal een beslissing moeten nemen.
dinsdag 16 oktober om 11:02
Janssen wil nu graag van Ros weten welke verwachtingen hij heeft uitgesproken voor zijn beveiliging. Officier van justitie Sabine Tammes, grijpt in en noemt dit een hellend vlak. Ook officier Lars Stempher, snapt niks van de vraag. Janssen blijft er toch op hameren waarom hij antwoord wil. "Ik wil graag weten wat de wensen van Ros waren op dit onderdeel (veiligheid red.)", legt de advocaat uit.
dinsdag 16 oktober om 10:58
De advocaat van Ros, Onno de Jong, grijpt nu in. Hij zegt dat de vragen van Janssen nu de veiligheid van Ros raken en tegen de afspraken ingaan die Ros heeft gemaakt met het OM. Volgens De Jong is er nooit sprake geweest van een ontneming. De officier van justitie zegt dat in eerste aanleg bij de rechtbank er nooit een ontnemingsvordering is ingediend en dat dit in hoger beroep dus ook niet kon worden gevorderd.
dinsdag 16 oktober om 10:54
Janssen gaat nu in op de afspraken die zijn gemaakt tussen Ros en het OM. De advocaat vraagt zich af of er besproken is dat Ros al het geld dat hij met criminele activiteiten heeft verdiend, mocht houden. Voor zover Ros zich kan herinneren is dit niet besproken. Hij ontving onder andere 80.000 euro voor de moord op Van der Bijl. Ook kreeg hij jarenlang zwijggeld van andere criminelen.
dinsdag 16 oktober om 10:49
Ros blijft dinsdag met korte antwoorden reageren op de vragen van Janssen. Hij herhaalt vaak dat hij het simpelweg niet weet en alleen kan speculeren.
dinsdag 16 oktober om 10:44
Janssen wil ook graag meer weten over het veelgenoemde driemanschap, dat zou hebben bestaan uit Hillis, Soerel en Holleeder. Ros verklaarde namelijk dat Soerel en Hillis de beslissingen namen. "Het kan dus zo zijn dat Holleeder tegen de liquidatie van Endstra was en de twee anderen voor, dat het dan alsnog gebeurde?", vraagt Janssen. "Dat klopt", zegt Ros. "Net zo goed dat Holleeder ook voor heeft kunnen stemmen."
dinsdag 16 oktober om 10:38
Voor Ros staat het wel op de achtergrond vast dat ook Holleeder betrokken was bij de moord op Van der Bijl. "Maar ik heb van Soerel de opdracht gekregen en niet van Holleeder", aldus Ros. Het is zijn eigen conclusie.
dinsdag 16 oktober om 10:36
Janssen houdt nu een verklaring van Astrid Holleeder voor. Die zei dat Thomas van der Bijl Ros had benaderd om Holleeder te vermoorden en die liet dat weer aan Holleeder weten, die toen besliste dat de rollen moesten worden omgedraaid. Ros zegt hier maandag ook al antwoord op te hebben gegeven. De vraagstelling was toen echter minder specifiek, dus Janssen wil nogmaals antwoord. Ros zegt Van der Bijl niet te kennen en ook nooit te hebben gesproken. Datzelfde geldt voor Holleeder en Astrid.
dinsdag 16 oktober om 10:29
Een bron van informatie voor crimineel Ros was een andere crimineel Danny K. Dat was een goede bekende van Soerel en na de moord op Kees Houtman zei Danny K. dat zijn vriend weer bezig was geweest. Ros legde niet direct de link, maar later concludeerde hij dat Soerel dus de opdracht had gegeven voor de liquidatie. En dan moest Holleeder dat volgens Ros ook hebben gedaan, want die hoorden bij elkaar. "Ik hoorde ook dat Holleeder problemen had met Houtman", aldus Ros die doelt op de afpersingen door Holleeder van Houtman.
dinsdag 16 oktober om 10:25
Janssen gaat over tot het onderwerp Willem Endstra. Ros zegt niet te weten of Soerel en Hillis ook geld hadden geïnvesteerd bij de zakenman.
dinsdag 16 oktober om 10:23
Volgens Ros namen Soerel en Hillis de liquidatie van Van Hout over van Holleeder. "Er zouden problemen zijn tussen hen en Van Hout", legt Ros uit. Hij benadrukt weer dat hij dat gehoord heeft. Het waren verhalen die rondgingen in het criminele milieu. Janssen stipt nog maar eens aan dat Van Hout een drankprobleem had en dat hij daarom vaak mensen beledigde. Zo zou hij ook Soerel en Hillis in de kroeg hebben beledigd en Hillis zelfs proberen af te persen. Dit verhaal werd onlangs bevestigd door getuige Ariën K. die bij dat gesprek aanwezig was.