Spreiding in je beleggingsportefeuille: niet te veel, niet te weinig

Spreiding in een beleggingsportefeuille is belangrijk, maar te veel spreiden is ook niet goed.

De fondsbeheerder weerlegt in een recent rapport de gangbare gedachte dat spreiding altijd de risico’s beperkt. Dit is volgens hem namelijk niet het geval.

Shant beargumenteert dat een belegger te maken krijgt met allerlei onbekende risico’s, wanneer de beleggingsportefeuille te groot wordt. Elk individueel fonds brengt immers weer zijn eigen risico’s met zich mee en een overzicht houden van alle risico's is ingewikkeld.

Maar te weinig aandelen in een portefeuille is natuurlijk weer niet goed. Dan wordt een belegger voor zijn rendement wel heel erg afhankelijk van de prestaties van de aandelen.

Maar wat is dan de ideale spreiding voor je portefeuille? Shant zelf pleit voor 30 tot 50 fondsen in een wereldwijd gespreide portefeuille.

Tip de redactie