Ook al is de zaak voor een renteverhoging steeds sterker geworden, zal het rentetarief volgens hoofdeconoom Jeremy Lawson van Standard Life Investments niet worden verhoogd. 

Het Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidscomité van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, buigt zich woensdag over de vraag of de Amerikaanse economie aan de drie randvoorwaarden voor een nieuwe renteverhoging voldoet.

Deze randvoorwaarden zijn: Groeit de Amerikaanse economie dermate snel, dat volledige werkgelegenheid wordt benaderd? Beweegt de inflatie zich richting de doelstelling van 2 procent? En zijn de omstandigheden op de binnen- en buitenlandse financiële markten dermate gezond dat zij zonder stress een nieuwe rentestap kunnen verwerken?

Vijf redenen voor terughoudendheid

Fed-gouverneur Lael Brainard zette volgens Lawson onlangs helder uiteen wat de huidige economische en financiële omstandigheden betekenen voor het monetaire beleid. Brainard stelt dat de centrale banken gevangen zitten in het 'new normal' dat gekenmerkt wordt door zeer lage renteniveaus. Volgens haar spelen daarbij vijf belangrijke elementen een rol die van invloed zijn op de besluitvorming van het beleidscomité.

1) Inflatie blijft onder doelstelling

Omdat de Phillips-curve, die de kortetermijnrelatie tussen inflatie en werkloosheid weergeeft, lijkt te zijn afgevlakt, komen inflatieverwachtingen op de middellange termijn onder de doelstelling van de Fed uit. De inflatie zelf blijft al jaren hardnekkig achter bij de doelstelling. Daarom is de noodzaak om het beleid preventief te verkrappen minder groot.

2) Volledige werkgelegenheid

Omdat het totale arbeidspotentieel nog steeds laag is en er nog geen tekenen zijn dat de inflatie aantrekt, is er nog geen reden om aan te nemen dat volledige werkgelegenheid naderbij komt.

De overige 3 redenen lees je op finanzen.nl.