Italiaanse bankencrisis gevaar voor politieke stabiliteit

De Italiaanse bankencrisis brengt volgens Standard Life Investments de politieke stabiliteit in het land in gevaar.

De Italiaanse bankensector is in de loop van 2016 in de greep van financiële stress geraakt door de enorm aangezwollen hoeveelheid van slechte leningen.

Hoewel de zorgen over deze slechte leningen niet nieuw zijn moet het probleem volgens James McCann, econoom Europa bij Standard Life Investments, nu wel opgelost worden. Anders zijn er vergaande consequenties.

In 2015 bedroeg de berg van slechte leningen maar liefst 360 miljard euro. De leningen waarop overeengekomen aflossingen niet plaatsvinden, weerspiegelen volgens McCann een erfenis van een zwakke economische groei en een tekortschietend risicomanagement.

Bankensteun

De Italiaanse overheid zou naar verluidt een directe kapitaalinjectie ter hoogte van €40 miljard overwegen voor de Italiaanse banken die de grootste behoefte hebben aan ondersteuning. Dit bedrag komt overeen met ‘slechts’ 2 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp).

De EU-regels vormen echter een barrière voor een dergelijke kapitaalinjectie. Met name de nieuwe richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) vormt een struikelblok.

Deze richtlijn, die als doel heeft om een faillissement van een bank ordentelijk te kunnen afhandelen, verbiedt dat publiek geld wordt besteed voordat een zogenoemd bail-in-mechanisme in werking is getreden, waarbij de aandeelhouders en schuldeisers van een bank een deel van de verliezen op zich nemen.

Compromis

Zoals zo vaak in Europa gebeurt, is er volgens McCann wellicht ook een compromis mogelijk. Zo staat de richtlijn in speciale gevallen uitzonderingen op de regels toe, waardoor een directe kapitaalinjectie toch mogelijk is. Ook kan de overheid ervoor kiezen om effectenbezitters die geraakt worden door de bail-in te compenseren voor de gemaakte verliezen.

Geen enkele oplossing is volgens McCann ideaal en elke oplossing vergt samenwerking tussen de Europese en Italiaanse beleidsmakers.

Maar als het probleem van de slechte leningen niet of verkeerd wordt opgelost, wordt het risico gelopen dat de Europese bankenregelgeving zwaar averij oploopt of dat de Italiaanse politieke stabiliteit in gevaar wordt gebracht.

Lees ook op finanzen.nl: Rabobank noemt goudprijs een zeepbel, daling naar 500 dollar verwacht

Tip de redactie