Op een stijging van de rente op obligaties hoeven we in Europa voorlopig niet te rekenen, zegt beleggingsexpert Valentijn van Nieuwenhuijzen.

Beleggingsexpert Valentijn Van Nieuwenhuijzen, die werkt voor vermogensbeheerder NN Investment Partners, schetste dinsdag in een rondetafelgesprek met journalisten de situatie op de obligatiemarkt. "De rentes zijn de laatste jaren alleen maar verder blijven dalen. De Europese obligatiemarkten gaan steeds meer lijken op de Japanse in plaats van de Amerikaanse."

Daarmee bedoelde Van Nieuwenhuijzen dat de rentes van Japanse obligaties midden jaren '90 al richting de 1 en uiteindelijk zelfs 0 procent kropen en sindsdien de weg omhoog niet meer gevonden hebben.

Europees staatspapier, bijvoorbeeld het Duitse, zat altijd dichter bij de Amerikaanse rente - de laatste jaren rond de 3 à 4 procent - maar kruipt nu langzaam ook richting de 0 procent.

De rente op een 10-jaarse Duitse obligatie ligt nu op 0,5 procent, de Japanse op 0,1 procent en de Amerikaanse op 1,63 procent. De rente op Nederlands staatspapier met een looptijd van 10 jaar ligt momenteel op 0,14 procent.

Geen stijgingen

Van Nieuwenhuijzen stelde tijdens het gesprek dat hij denkt dat de obligatierendementen in Europa de komende tien jaar zeker niet meer naar het niveau van vroeger zullen stijgen, toen de rendementen op het staatspapier 5 tot 6 procent of zelfs nog hoger waren.

Van Nieuwenhuijzen: "De grootste uitdaging is om dat uit te leggen aan klanten. We zitten in een soort decennium waarin beloftes en gewekte verwachtingen aangepast moeten worden. Als de klant veertig jaar lang gewend was aan een rendement van 5 tot 6 procent is dat lastig."

Brexit: geen schok financieel systeem

Van Nieuwenhuijzen ging, het was nou eenmaal onvermijdelijk, ook in op de gevolgen van de Brexit voor financiële markten. Hij verwacht dat de schok mee zal vallen en in elk geval een stuk minder groot zal zijn dan het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2008, dat de aanleiding was voor de financiële crisis.

Van Nieuwenhuijzen: "Er is een verschil tussen een politieke schok en een schok voor het financiële systeem. Ik acht de kans niet groot dat de Brexit tot dat laatste leidt. Het hangt af van wat er verder gebeurt. Als het komende winstseizoen in de Verenigde Staten goed is, denk je dat de Amerikanen zich dan nog druk maken om de Brexit? Ik denk dat de schade voor de economie meevalt."

Lees ook op finanzen.nl: Debutant op het obligatiebal: Papoea-Nieuw-Guinea