Jonge bankiers vinden hun bonus wel prima, maar ouderen klagen

Jonge zakenbankiers die de vette jaren niet hebben meegemaakt, zijn best blij met hun beloningen. Maar oudgedienden mopperen.

Zakenbankiers klagen steeds meer over hun teruglopende betalingen in vergelijking met de vette jaren vóór de kredietcrisis van 2008. Maar de twintigers weten niet hoe de 'goede' jaren waren en zijn eigenlijk best tevreden met hun salarissen en bonussen.

Een kleine generatiekloof manifesteert zich onder de in Azië gestationeerde medewerkers van grote zakenbanken. Oudgedienden mopperen over hun teruglopende betalingen. Van die groep kreeg 70 procent een lagere bonus over 2015 dan verwacht, een jaar eerder had 66 procent van de bankiers al hogere verwachtingen. In Europa werkzame bankiers zijn nog minder tevreden met hun beloningen.

Tip de redactie