Een zestal factoren zijn een belangrijke drijfveer voor welke richting de wereldwijde financiële markten opgaan.

Het zijn lastige tijden voor beleggers. Economische, politieke en marktfactoren geven conflicterende signalen af. Welke kant gaat het op? Andrew Milligan, hoofdstrateeg bij Standard Life Investments, helpt een handje. Hij somt zes factoren op die de volgende fase in de beleggingscyclus kunnen bepalen.

De zes factoren die volgens de strateeg kunnen bepalen hoe de volgende fase in de beleggingscyclus er eruit ziet zijn: de ontwikkelingen in China, inflatie, dollar, olie, politiek en productiviteit. Lees op finanzen.nl hoe deze zes dingen de beurzen sturen.