Speciale obligaties moeten bank beschermen tegen fraude

Kan een bank zich indekken tegen op hol geslagen handelaren of boekhoudkundige onregelmatigheden? De Zwitserse bank Credit Suisse denkt van wel.

De bank gaat deze week de boer op met een obligatielening die investeerders een relatief hoge rente biedt, zo meldt The Wall Street Journal. In ruil voor de hoge rente riskeren beleggers wel hun inleg kwijt te raken, als Credit Suisse grote verliezen lijdt door ongeoorloofde handelspraktijken, fraude, IT-storingen of boekhoudkundige onregelmatigheden.

Catastrofe-obligaties

De lening is de eerste bancaire variant op de zogenoemde catastrofe-obligaties die verzekeraars al jarenlang gebruiken om zich in te dekken tegen de risico's van natuurrampen. Credit Suisse wil zich met de lening indekken tegen zelf veroorzaakte rampen en externe gebeurtenissen. De lening wordt aangeboden aan hedgefondsen en andere grote investeerders.

De verzekeringsoptie van de obligatie treedt in werking wanneer de bank in een jaar een operationeel verlies lijdt van 3,5 miljard dollar, als gevolg van onder meer beurs- en boekhoudfraude bij het eigen bedrijf. Om de verzekeringsoptie te activeren dienen wel minimaal twee risicovolle gebeurtenissen plaats te vinden om de activeringsdrempel te overschrijden.

Bank dekt zich in

Volgens verzekeringsexperts is het nog niet eerder voorgekomen dat een bank zich tegen dergelijke risico's tracht in te dekken. De lening komt volgens hen voort uit de nieuwe regelgeving voor de banken. Onder de Europese regels moeten banken hun operationele risico's berekenen en mogen ze verzekeringsproducten gebruiken om aan de kapitaaleisen te voldoen.

Onder operationele risico's vallen de verliezen die een bank mogelijk zou kunnen lijden door onvoldoende interne controle, op hol geslagen computersystemen of malafide medewerkers. Verliezen die voortkomen uit goedgekeurde handelstransacties worden volgens ingewijden niet gedekt door de obligatielening van Credit Suisse.

De Zwitserse bank wil via dochterbedrijf Operational Re, gevestigd in Bermuda, een vijfjarige obligatie uitgeven van tot 630 miljoen Zwitserse frank. De obligaties zijn onderdeel van een pakket dat een verzekeringspolis omvat van maximaal 700 miljoen frank. Die wordt uitgegeven door Zurich Insurance Group. De lening biedt naar verwachting een couponrente van rond de 5 procent.

Volgens ingewijden kan de bank de verzekering waarschijnlijk gebruiken voor verliezen als gevolg van ongeoorloofde handelspraktijken. Eventuele boetes die daaruit voortvloeien worden niet gedekt door de obligatie.

Tip de redactie