Dat economische groei goed is voor de beurs is een hardnekkige mythe onder beleggers. Maar het blijkt helemaal niet waar te zijn.

Om de groei van de economie te meten, wordt doorgaans de ontwikkeling van het bruto binnenlands broduct (bbp) gebruikt. Vermogensbeheerder GMO dook voor zijn laatste nieuwsbrief in de relatie tussen de groei van het bbp en het rendement op aandelen in verschillende landen over de laatste 35 jaar.

En wat bleek? In de landen met de minste economische groei viel er juist gemiddeld 2 procent meer jaarlijks rendement op aandelen te behalen dan in de landen met de meeste bbp-groei. GMO rekent verder voor dat wie zijn spaarcenten 35 jaar geleden in de trage groeiers had belegd, nu 85 procent meer rendement heeft dan beleggers in snelle groeiers. Kortom: als er al een verband zou zijn, lijken de trage groeiers juist interessanter voor beleggers dan de snelle.

Hiermee bevestigt GMO iets wat veel wetenschappers, in tegenstelling tot de gemiddelde belegger, waarschijnlijk wel weten. Al decennia lang doen economen onderzoek naar de relatie tussen de reële economie en de beurzen. Dat hogere bbp-groei leidt tot meer rendement op de beurs, hebben ze alleen nooit kunnen aantonen.

De vooraanstaande Amerikaanse econoom Jay Ritter is misschien wel het stelligst, want in een wetenschappelijk artikel schrijft hij dat economische groei totaal irrelevant is voor toekomstige aandelenrendementen.

Waarom er geen relatie is

Volgens Ritter komt het gebrek aan een relatie tussen bbp-groei en een hoger aandelenrendement vooral omdat economische groei komt van kapitaal, arbeid en technologie. Pomp meer van deze drie ingrediënten in je economie en je bbp groeit.

Kapitaal en arbeid hoeft echter niet per se naar bestaande, beursgenoteerde bedrijven te vloeien. Het gaat vaak naar nieuwe bedrijfjes. En daar profiteert de beurs niet van. Bovendien zegt Ritter dat bestaande bedrijven niet eeuwig meer winst kunnen maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Tenzij je monopolist bent natuurlijk, maar dat komt vrijwel niet voor.