Grote kans dat een goedkoop beleggingsfonds meer succes heeft

Wie wil beleggen in een beleggingsfonds, doet er goed aan die met de laagste kosten te kiezen.

De keus voor lage kosten is in meerdere opzichten een slimme, want de belegger in de goedkoopste beleggingsfondsen is niet alleen het minste kwijt aan beheerkosten, de kans op een succesvolle belegging is ook nog eens groter.

Dat blijkt uit een onderzoek van fondsspecialist Morningstar. Onderzoeker Russel Kinnel becijferde hoeveel van beleggingsfondsen succesvol waren, oftewel beter presteerden dan de benchmark waarmee zij vergelijkbaar zijn en koppelde dit aan cijfers over fondskosten.

Goedkoop is geen duurkoop

Wat bleek? In de periode van 2010 tot en met 2015 waren het de goedkoopste beleggingsfondsen die de beste kansen op succes boden. Ongeacht de beleggingscategorie. De goedkoopste 20 procent van fondsen in Amerikaanse aandelen had een succeskans van 62 procent, terwijl de duurste Amerikaanse aandelenfondsen maar 20 procent kans op succes boden.

Ook in andere fondscategorieën zoals sectorfondsen, maar ook fondsen die in obligaties beleggen, valt constant de volgende lijn te trekken: hoe lager de beheerkosten, hoe groter de kans op succes.

De verklaring die onderzoeker Kinnel geeft is dat dure fondsen vaak meer risico nemen om een hoog rendement te behalen. Maar met dat hogere risico wordt de kans op een succesvolle belegging ook kleiner.

Tip de redactie