Vraagtekens bij populariteit hoog dividend

Een mooi dividendrendement is een populair argument om aandelen te kopen. Maar is dat wel zo?

De winstuitkering van bedrijven levert momenteel relatief veel op, afgezet tegen de aandelenkoersen. Want er zijn tal van bedrijven met een zogenoemd dividendrendement (winstuitkering als percentage van de beurskoers) dat boven het rendement van obligatieleningen ligt.

Aandelenkoersen kunnen uiteraard schommelen, maar de bedrijven doen over het algemeen flink hun best om het dividend op peil te houden. Ook hebben dividenden de neiging om te stijgen met inflatie en gaan de aandelenkoersen op de lange termijn omhoog. Genoeg redenen dus om aandelen met een mooi dividendrendement te kopen.

Of toch niet?

Columnist James Mackintosh van The Wall Street Journal werpt een een aantal tegenargumenten op.

Laag obligatierendement

De lage obligatierendementen geven volgens Mackintosh tegenstrijdige signalen aan beleggers. In eerste plaats geven ze aan dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie grimmig zijn, wat betekent dat beleggers lagere rendementen op alle activa moeten verwachten. Ten tweede, dat staatsobligaties onaantrekkelijk zijn en beleggers dus juist moeten investeren in risicovollere activa.

De lage rendementen op langlopende obligaties zijn buitengewoon. Zo krijgt een belegger 0,3 procent op een Japanse 40-jarige staatsobligatie, 0,9 procent op een Duitse 30-jarige lening, 2,1 procent op een Britse 50-jarige obligatie en 2,6 procent op een Amerikaanse 30-jarige staatslening.

Indien deze rendementen een nauwkeurig vooruitzicht bieden voor de groei en de inflatie dan valt volgens Mackintosh van beide niet veel te verwachten voor de komende generaties. Het dividend op aandelen lijkt daardoor steeds aantrekkelijk te worden.

Risico dividend

Het gebrek aan groei en inflatie zal volgens Mackintosh echter ook dividenden onder druk zetten. Beleggers hebben volgens hem de neiging om vooral te kijken naar het recente verleden, dat zeer gunstig was voor dividenden.

In de VS lagen de winstuitkeringen van bedrijven uit de S&P 500-index vorig jaar 55 procent hoger dan in 2007, het hoogtepunt van de laatste cyclus, terwijl de winsten met slechts 29 procent toenamen. In de afgelopen vijf jaar groeiden de dividenden met 13 procent op jaarbasis.

Op termijnmarkten waar professionele beleggers kunnen speculeren op dividendontwikkelingen is het beeld echter anders. Zogenoemde dividend swaps en dividend futures, die niet toegankelijk zijn voor gewone beleggers, prijzen de groei van de S&P 500-dividenden op slechts 1 procent per jaar voor de komende tien jaar. Voor de Europese dividenden wordt zelfs voor de komende tien jaar een daling van 5 procent per jaar voorzien.

Beleggers die denken dat de obligatiemarkt en de termijnmarkt voor dividenden verkeerde signalen afgeven, kunnen volgens Mackintosh aandelen kopen voor het dividendrendement. Maar dat is niet zonder risico.

Tip de redactie