Een samenloop van risicograadmeters voor obligaties en aandelen gaat in april even niet op en analisten weten niet waarom.

Het (recente) verleden wijst uit dat twee graadmeters voor de risico's van obligaties en aandelen vaak hand in hand stijgen en weer dalen. Het gaat om de VIX-index, die de beweeglijkheid van aandelenkoersen binnen de Amerikaanse S&P 500-index aangeeft, en de zogenoemde credit spread, het verschil in rente op staats- en bedrijfsobligaties.

Een hogere stand van de Vix-index impliceert dat beleggers grote schommelingen van aandelen verwachten, net zoals het groter verschil tussen de rente op bedrijfs- en staatsobligaties aangeeft dat het risico van bedrijfsobligaties hoger wordt geacht. Normaal gesproken volgen deze twee graadmeters een gelijke koers, schrijft de Amerikaanse beleggingssite MarketWatch op basis van analisten van Bank of America. Als de credit spread lager is, is de beweeglijkheid van aandelenkoersen doorgaans ook lager.

Maar in april zakte de credit spread steeds verder weg, een indicatie dat bedrijfsobligaties steeds minder risicovol zijn. Toch ging de VIX-index, ook wel de paniekmeter voor beurzen genoemd, juist wat omhoog.

Oorzaak onbekend

De analisten van Bank of America kunnen niet hun vinger krijgen achter de oorzaak van deze trendbreuk. In de zomer van 2015 deed zich een soortgelijke, maar omgekeerde situatie voor, toen de credit spread rap omhoog ging, maar de VIX-index laag bleef.

Daarop volgde uiteindelijk een correctie op de aandelenmarkt in de vorm van een gigantische aandelenverkoop.

De analisten durven niet te zeggen wat er nu achter het uiteengroeien van de twee graadmeters zit. Het vermoeden is dat er onder buitenlandse investeerders veel vraag is naar Amerikaanse bedrijfsobligaties, omdat die in hun eigen landen door de lage of negatieve renten weinig opleveren.

Japanse levensverzekeraars kondigden in april bijvoorbeeld aan veel te gaan investeren in buitenlandse obligaties. De tien grootste levensverzekeraars zouden voor ruim 45 miljard dollar in buitenlandse obligaties willen investeren in dit fiscale jaar, dat van april tot april loopt.