Fanatieke aanhangers van passief beleggen moeten zich bevrijden van hun tunnelvisie. Maar dat geldt ook voor fans van actief beleggen.

Hoewel passief beleggen de laatste jaren aan populariteit wint ten opzichte van actief beleggen is voor beide strategieën iets te zeggen, schrijft zakelijke nieuwssite Forbes.

Forbes baseert zich op een onderzoek van Equitas, dat de nettorendementen vergeleek van enkele populaire beleggingsfondsen in Amerikaanse aandelen met het rendement van de S&P 500. Er werd gekeken naar de periode tussen 2004 en 2014.

De voornaamste conclusie was dat het niet makkelijk is te beantwoorden welke vorm van beleggen beter is. Het hangt voornamelijk af van de marktomstandigheden.

Indexbeleggers

Het pleidooi voor passief beleggen leek snel beslecht toen er werd gekeken naar de jaarlijkse prestaties van de fondsen. Geen fondsmanager wist tien jaar op rij jaarlijks beter te presteren dan de index.

Maar gekeken naar het totale rendement van de beleggingsfondsen over een decennium en dat van de S&P 500 bleven indexbeleggers achter bij actieve beleggers.

Toen het onderzoek werd uitgebreid met 8.049 beleggings- en indexfondsen in Amerikaanse aandelen kwam het aantal fondsen dat het beter deed dan de index nog steeds boven de 50 procent uit.

Dat percentage veronderstelt dat actief beleggen toegevoegde waarde heeft als fondsmanagers maar de tijd krijgen om hun kunnen te tonen, en niet jaarlijks de markt hoeven te verslaan, aldus Forbes.

Minder zwart-wit

Het antwoord op de vraag of actief of passief beleggen beter is, is minder zwart-wit dan verondersteld. Het hangt sterk af van het marktklimaat en of beleggers goed geïnformeerd en met voldoende kennis van zaken beslissingen nemen.

Op sommige momenten presteerde 85 procent van de fondsmanagers beter dan de index, terwijl op andere momenten 85 procent van de indexbeleggers betere rendementen in de boeken zette.

Volgens Forbes is er een logische verklaring voor die uitschieters. "Actieve beleggers kunnen als markten in beroering zijn eenvoudiger overschakelen op defensief beleggen, terwijl passief beleggen lastig is te verslaan als markten een sterke opgaande lijn laten zien."