Als de elektrische revolutie doorzet zou koper wel eens een cruciale belegging kunnen worden. 

Omdat de wereldwijde middenklasse steeds verder groeit, wordt ook de behoefte aan elektrische apparaten steeds groter. Onder meer over dat idee schreef investeerder Gianni Kovacic het boek 'My electrician drives a Porsche', waarover Business Insider bericht.

Met de groeiende middenklasse, zal er steeds meer vraag zijn naar 'dingen met een elektriciteitssnoer', is de centrale gedachte van het boek.

De grote winnaar achter dat idee is koper, schrijft Business Insider. Want die grondstof is hoe dan ook nodig voor de geleiding van de stroom. Nieuwe energietechnologieën maken méér gebruik van koper, met de elektrische auto als duidelijkste voorbeeld: in een Tesla zit drie keer zoveel koper als in een traditionele benzine-auto.

Kopervraag in China groeit

De voornaamste aanjager van die groeiende vraag naar elektriciteit en dus ook koper moet uit China komen. In maart van dit jaar importeerde China al 39 procent meer koper dan in maart 2015, schrijft Business Insider.

Onderliggend speelt mee dat de middenklasse in China steeds groter zal worden. Volgens het boek van Kovacic zijn er steeds meer hoogopgeleiden in China. In de leeftijdscategorie 56 tot 65 zijn er op 160 miljoen Chinezen maar 1 miljoen afgestudeerden. Bij de millennials (20 tot 35 jaar) zijn dit er 107 miljoen op een totale groep van 415 miljoen.

Meer afgestudeerden zal leiden tot hogere inkomens en een sterkere wens naar een westerse levensstijl met de bijbehorende groeiende behoefte aan elektrische apparaten.