Traditioneel beleggen levert door de huidige lage of negatieve rente in de toekomst niet veel op. 

De huidige effectieve rente (rente na aftrek van inflatie) voorspelt redelijk nauwkeurig het rendement op traditionele obligatiebeleggingen in de komende tien jaar. Dat rendement ligt de komende tijd waarschijnlijk niet hoog, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Research Affiliates.

Het bureau heeft over meerdere decennia de startrente van obligaties die zijn uitgegeven door landen en bedrijven in ontwikkelde economieën vergeleken met de gemiddelde jaarrendementen in de tien jaar daarna.

Doordat de reële rente van staatsobligaties en sommige bedrijfsobligaties in veel ontwikkelde economieën nul of zelfs negatief is, moeten beleggers de komende tien jaar rekenen op rendementen tussen -1 tot 1 procent.

Dat is bepaald geen vetpot voor langetermijnbeleggers, die deze obligaties vaak bezitten vanwege de hoge kredietwaardigheid.

Op zoek naar alternatieven

Beleggers die alternatieven zoeken voor deze obligaties kunnen bankleningen, bedrijfsobligaties en obligaties in opkomende markten overwegen, schrijft Research Affiliates.

Die bieden betere vooruitzichten, maar herbergen ook hogere risico's. Ook grondstoffen en vastgoed bieden op lange termijn beter verwachte rendementen dan veilig geachte obligaties.

Dit alles betekent dat beleggers met een standaard mix tussen aandelen en obligaties in hun portefeuille goed op moeten letten als ze bijvoorbeeld een neutrale portefeuille met 50/50-verdeling tussen aandelen en obligaties hebben.

Het oorspronkelijke doelrendement van zo'n portefeuille kan wel eens lager uitvallen.

Aandelen

Ook de startrendementen van aandelen hebben voorspellende waarde, zo ontdekten de onderzoekers.

Zij rekenden op basis van die relatie uit dat beleggers de komende tien jaar moeten rekenen op een gemiddeld reëel jaarrendement van 1,25 procent voor de Amerikaanse beurs, 6,20 procent voor aandelen in ontwikkelde economieën zonder de Verenigde Staten en 8,15 procent voor aandelen in opkomende markten.

Het onderzoek definieert startrendement als de gemiddelde winst per aandeel over de afgelopen tien jaar, gedeeld door de huidige koers.