Beleggers wijken steeds vaker uit naar andere financiële markten in Azië dan China. Portefeuillemanager Sunil Asnani van het Matthews India Fund noemt vijf redenen waarom beleggers voor India moeten kiezen.

De Chinese beurzen gaven in de afgelopen twaalf maanden circa 30 procent aan beurswaarde prijs. Beleggers zoeken daarom andere markten in Azië en volgens portefeuillemanager Sunil Asnani is India dan een goede optie. De verliezen op de Indiase beurs bleven de afgelopen twaalf maanden beperkt tot minder dan 10 procent.

Daarnaast staan de ontwikkelingen in India niet stil. Het land haalt volgens de Aziatische Ontwikkelingsbank China in als snelst groeiende mega-economie in Azië. Verder groeit de bevolking enorm en wordt er actief aangestuurd op hervormingen om een vriendelijker ondernemersklimaat te realiseren.

Kansen voor beleggers

En dat brengt kansen voor beleggers met zich mee, zo stelt portefeuillemanager Sunil Asnani van het Matthews India Fund tegenover de Britse zakenwebsite Investment Week. Volgens Asnani zijn er vijf redenen waarom beleggen in India interessant kan zijn.

1) Er is sprake van een zeer brede en gevarieerde aandelenmarkt, met meer dan 5.500 beursgenoteerde bedrijven waar beleggers in kunnen investeren. Een groot deel van de ondernemingen richt zich volgens de portefeuillemanager op de diensten- en consumentensector, waardoor de bedrijven niet zozeer gevoelig zijn voor cyclische groeitrends, maar juist genieten van seculiere langetermijntrends.

2) Lagere grondstofprijzen spelen India als olie-importeur in de kaart. Ze hielpen onder meer het inflatieniveau op peil te houden, aldus Asnani.

3) Door de structuur van de economie is India minder gevoelig voor wereldwijde groeiafname. Het land richt zich vooral op de binnenlandse vraag, terwijl veel andere opkomende economieën zich juist op export richten. Hierdoor zijn de winsten van Indiase bedrijven minder afhankelijk van wereldwijde macro-economische cycli.

4) In India heerst daarnaast een sterke ondernemersgeest, aldus Asnani, al kunnen bedrijven moeite hebben met het bureaucratische en complexe ondernemersklimaat. De portefeuillemanager is dan ook vooral te spreken over ondernemingen die buiten de politiek om handelen. "Dit soort bedrijven is vaak innovatief en van hoge kwaliteit."

5) De helft van India's populatie bestaat uit jongeren onder de 25 jaar. Dit in tegenstelling tot China, waar het voormalige eenkindbeleid heeft geleid tot een gestage daling van de beroepsbevolking. Volgens sommige berekeningen kan India in het licht van de huidige populatiegroei tegen 2020 het jongste land in de wereld zijn, aldus Asnani. Een groei van de beroepsbevolking zorgt dan weer voor stijgende inkomens en een groei van de binnenlandse vraag.

Asnani kan er niet omheen te zeggen dat er zeker ook uitdagingen zijn India. Zo lopen veel bedrijven tegen de huidige regelgeving aan en wordt er weinig vooruitgang geboekt in de hervormingen die het land wil doorvoeren.