Steeds meer beleggers halen hun geld uit actief beheerde beleggingsfondsen om het te steken in een indextracker. dat gaat ten koste van de beheervergoeding van actieve fondsbeheerders.

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg schrijft over een kanteling in de fondsenwereld. Sinds het begin van 2015 hebben beleggers 250 miljard dollar uit actieve fondsen gehaald en in passieve indexfondsen en ETF's (Exchange Traded Funds) belegd.

Een 'frustrerende nieuwe realiteit' voor fondsbeheerders, schrijft Bloomberg. Want de passieve fondsen worden vooral beheerd door computers en leveren daarom een veel lagere beheervergoeding op dan de door fondsbeheerders onderhouden actieve fondsen.

Bloomberg schrijft dat beursgenoteerde indexproducten (ETF's) gemiddeld een beheervergoeding van 0,27 procent van het beheerde vermogen vragen, en traditionele (niet-beursgenoteerde) indexfondsen zelfs maar 0,1 procent als gemiddelde van verschillende beleggingscategorieën. Voor actief beheer krijgen beleggingsfondsen gemiddeld een vergoeding van 0,72 procent van het vermogen in beheer.

Inkomsten verdwijnen

Als de groei van passieve fondsen doorzet, kan dat fondshuizen veel geld kosten. In het eerste kwartaal van 2016 doorbrak het vermogen in ETF's en ETP's de grens van 3.000 miljard dollar, meldde onderzoeksbureau ETFGI maandag.

Bloomberg rekent voor: als de huidige trend zich voortzet, verdwijnt er elke vier à vijf jaar ongeveer 1.000 miljard dollar uit actieve fondsen. Voor de komende tien jaar zou dat ongeveer 2.500 miljard dollar aan overgeheveld vermogen betekenen.

Dat heeft grote invloeden op de vergoeding die vermogensbeheerders krijgen. In een actief fonds zou die 2.500 miljard dollar namelijk 18 miljard dollar aan inkomsten opleveren. In een passief fonds is dat nog maar 5 miljard dollar.

Napster-moment en kannibalisatie

Bloomberg trekt de vergelijking met de muziekindustrie: platenmaatschappijen verdienden in 2000 nog 13 miljard dollar per jaar. Toen kwamen Napster en uiteindelijk iTunes en vijftien jaar later was er nog maar 7 miljard dollar van de inkomsten over.

Dus spreekt Bloomberg nu van het 'Napster-moment' van de financiële industrie. Het zou bij sommige vermogensbeheerders wel eens kunnen leiden tot 'kannibalisatie', vooral bij degenen die zowel passief als actief beheer aanbieden.

Zij zien aan de ene kant hun passieve fondsen een gigantische groei doormaken, maar moeten aan de andere kant snijden in hun actieve beheertak.

Een ander nadeel van de trend is volgens Bloomberg dat er minder actief belegd zal worden, wat ten koste gaat van de handelsinkomsten van de grote banken op Wall Street.