De harde daling van olieprijzen sinds 2014 wordt vaak in de schoenen geschoven van Amerikaanse producenten van schalie-olie. Volgens econoom Lutz Kilian is dat onterecht. 

In een column voor het Centre for Economic Policy Research (CEPR) gaat econoom Lutz Kilian van de universiteit van Michigan in op de invloed van Amerikaanse schalie-olie op de olieprijs.

Kilian schat dat de prijs van Brentolie vanaf 2011 ongeveer 10 dollar per vat hoger zou hebben gelegen, indien er geen schalie-olie zou zijn geweest.

Hoe groot dit effect ook is, het valt volgens Kilian in het niet in vergelijking met de daling van de olieprijs die plaatsvond na juni 2014. Daaraan heeft schalie-olie volgens de econoom eigenlijk maar weinig bijgedragen.

Uit empirisch onderzoek blijkt volgens Kilian dat de scherpe daling van de olieprijs sinds juni 2014 het gevolg is van hogere olieproductie elders in de wereld, de economische vertraging en verschuivingen in de prijsverwachtingen van olie en de vraag naar opslag.

Revolutie schalie-olie

Door de "boom" in schalie-olie in de Verenigde Staten zijn de Amerikanen minder olie gaan afnemen van de Arabische landen en zijn ze ook olie gaan exporteren.

In plaats van de eigen olieproductie te verlagen heeft oliegrootmacht Saudi-Arabië ervoor gekozen de productie op peil te houden. Dit in de hoop Amerikaanse producenten van schalie-olie uit de markt te drukken. De hoge Saudische olieproductie heeft mede geleid tot lagere olieprijzen wereldwijd.

Hoelang de olieprijzen nog laag zullen blijven, hangt volgens econoom Kilian af van verschillende factoren. Voor zover de prijsdaling is versterkt door de "boom" in schalie-olie, is de vraag hoelang deze "boom" nog kan voortduren.

Door de sterk gedaalde olieprijzen kampen de Amerikaanse producenten met zware exploitatieverliezen en gaan er steeds meer producenten van schalie-olie failliet. De strategie van Saudi-Arabië om deze producenten uit de markt te drukken, lijkt daarmee succes te hebben.

Volgens Kilian is het echter onduidelijk of het mogelijk is om de concurrentie door schalie-olieproducenten permanent te verwijderen. Een voor de hand liggende reden is dat de productie van schalie-olie weer snel kan worden hervat, als de prijzen herstellen.

Herstel wereldeconomie

Een andere belangrijke factor bij de toekomstige ontwikkeling van olieprijzen is de stand van zaken in de wereldeconomie. Met andere woorden: wanneer zullen met name Japan, Europa en de opkomende markten in Azië weer herstellen?

Een snel en aanhoudend economisch herstel in de wereld, hoe onwaarschijnlijk dat nu ook mag lijken, zou volgens de hoogleraar in rap tempo de huidige overvloed aan ruwe olie elimineren. Dit komt vooral ook doordat de olieproductie in vele landen in de loop der tijd zal blijven dalen door uitputting van conventionele olievelden.