Vermogensbeheerder Robeco vindt dat de strategie bij olie- en gasconcern Shell op een aantal vlakken duurzamer moet worden.

Volgens Sylvia van Waveren, senior engagement specialist bij vermogensbeheerder Robeco, heeft Shell in de loop der jaren ingrijpende maatregelen genomen op het gebied van duurzaamheid, maar kan het nog een stuk beter.

Specifieke problemen waar Robeco zich als aandeelhouder van Shell zelf mee heeft bemoeid, zijn de boorplannen van Shell in het arctische gebied, schaliegas, de Nigeriaanse olievervuiling en de bezoldiging van de Raad van Bestuur.

Reputatierisico 

Een veel genoemd kritiekpunt op Shell's exploratie- en productieactiviteiten betreft de affakkeling van aardgas en de olievervuilingen bij de Niger Delta in Ogoniland. Verschillende non-gouvernementele organisaties, waaronder Friends of the Earth en Amnesty International, beschuldigen Shell van schending van internationale normen inzake milieuvervuiling.

Shell heeft volgens Robeco wel deels de verantwoordelijkheid genomen voor het opruimen van vervuiling die is veroorzaakt door lekkages in de Niger Delta. Een flink deel van lekkages is echter te wijten aan sabotage.

Hoewel Shell probeert diefstallen op haar pijplijn met innovatieve technieken te bestrijden, stelt het bedrijf dat de oplossing van het probleem veel verder gaat dan de mogelijkheden van Shell.

Onbruikbare bezittingen

Voor de langere termijn wijst Robeco-specialist Van Waveren op de gevolgen voor Shell van de milieuverdragen van de klimaattop van Parijs.

Belangrijkste kwestie hierbij is het beheer van zogenoemde 'gestrande bezittingen'. Het gaat hierbij om olie- en gasreserves die mogelijk niet gebruikt zullen worden, omdat anders de uitstootnormen voor CO2 worden overschreden.

Uit onderzoek van het tijdschrift Nature gepubliceerd in januari 2015, blijkt dat een derde van de oliereserves, de helft van de gasreserves en tachtig procent van de kolenreserves mogelijk ongebruikt zullen blijven tot 2050.

Desinvestering van olie- en gasbezittingen is volgens Robeco geen oplossing, aangezien daarmee het probleem slechts wordt verschoven van het ene naar het andere energiebedrijf.

Een betere oplossing is om fossiele brandstofbedrijven te stimuleren hun businessmodellen tijdig aan te passen, denkt Robeco.